Stručná informace Reného Čípa za dobu výkonu mandátu poslance za KSČM

11.11.2016 17:27

zpráva o činnosti poslance PS PČR za období

od listopadu 2013 do října 2016

 

 

 

Vážené soudružky, Vážení soudruzi, dovolte, abych Vám ve stručnosti shrnul své aktivity za tři roky výkonu mandátu v Poslanecké sněmovně.

 

Primárním úkolem poslanců by měly být legislativní aktivity a jejích podíl na tvorbě zákonů. Je známým faktem, že většinu zákonů v PS předkládá vláda, ale i poslanci mají možnost je předkládat a většinou to dělají skupiny poslanců.

 

Spolupředkladatelem zákonů:

Návrh ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

- zamítnuto v prvním čtení poslanci ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL

Návrh ústavního zákona o referendu

- zamítnuto v prvním čtení poslanci ČSSD, ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL

Návrh zákona na zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (Írán)

- návrh je ve třetím čtení

Návrh zákona o majetkovém přiznání

- zamítnuto v prvním čtení poslanci ČSSD, ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL

Novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a jejich zdaněním

- návrh je v prvním čtení

Novela zákona o daních z příjmů

- návrh je v prvním čtení

Návrh zákona o Pražském hradu

- návrh je v prvním čtení

Návrh ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy (NATO)

- návrh byl přeložen organizačnímu výboru Sněmovny

 

 Předložené pozměňovací návrhy k jiným zákonům:

K zákonu o spotřebitelském úvěru

K zákonu o evidenci tržeb

Zpravodajem sněmovny k tiskům:

- Smlouva mezi ČR a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

- Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

- Dohoda mezi státy EU a Švýcarskou konfederací týkající se evropského programu družicové navigace „Galileo“

- Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci

- Smlouva mezi ČR a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění –

- Novela energetického zákona

- Novela zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi po jejím začlenění k SSSR

- Smlouva mezi ČR, Rakouskem a Slovenskem o troj-státním hraničním bodu Dyje-Morava

- Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

 

Garantem poslaneckého klubu:

Přesně v 89 případech, z celkem 945 přidělených tisků všem poslancům poslaneckého klubu KSČM, což je 9,41% jsem byl garantem našeho klubu pro návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy, které se projednávají ve Sněmovně. Úkolem garanta je vypracovat k těmto návrhům a také k pozměňovacím návrhům u těchto tisků stanovisko a obhájit ho při jednání poslaneckého klubu. Poté se klub většinou dohodne na společném postupu při hlasování. Pokud však má někdo odlišné stanovisko, může hlasovat podle svého přesvědčení. Většinou se však shodneme. Z mnou garantovaných návrhů zákonů vybírám pár nejzajímavějších mj.

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

- Stanovisko k vládnímu návrhu zákona o ukončení důchodového spoření (2.pilíř)

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace tzv. Galileo

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

- Stanovisko k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb

 

- Stanovisko k návrhu skupiny poslanců Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon o dani silniční

- Stanovisko k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru

- Stanovisko k vládnímu návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon o spotřebních daních

- Stanovisko k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

 

Podané ústní interpelace:

Celkem jsem interpeloval předsedu vlády nebo ministry v 16 případech. Výběrem uvádím:

- Ve věci církevních restitucí

- Ve věci místních koeficientů u daně z nemovitosti

- Ve věci střelby na Majdanu a způsobu výběru zraněných z ukrajinského konfliktu převážených na léčení do ČR

- Ve věci neúčasti vojáků České armády na pietních aktech k uctění památky Rudé armády

- ve věci krádeže prezidentské standarty

 

Počet schůzí, na nichž poslanec vystoupil: 16 schůzí (z 50)

 

Statistiky účasti poslance na hlasování Sněmovny:

Hlasoval 5070 krát (86.5%)

z toho ANO 3272 krát ( 55.3%) - NE 462 krát ( 7.3%) - zdržel se 1336 krát ( 22.8%)

Nehlasoval 790 krát (13,5%)

z toho omluven 479 krát ( 8.2%) - nepřihlášen 311 krát ( 5.3%)

 

Výbory, podvýbory a komise:

Rozpočtový výbor, člen

Zahraniční výbor, místopředseda

Podvýbor pro daně, cla a loterie, člen

Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy, člen

Komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, člen
 

 

Meziparlamentní skupina v rámci MPU:

Členem celkem 18 mezinárodních parlamentních skupin, např.:

ČR - Kuba, ČR - Čínská lidová republika, ČR – Velká Británie, ČR - Japonsko,

ČR - Venezuela, ČR - Vietnam, ČR - Arménie, ČR - Ruská federace, ČR - Bělorusko,

ČR – Mexiko, ČR – Španělsko, Portugalsko, Kapverdská republika

 

Další informace, podněty a nápady Vám pravidelně předkládám formou svých článků v Haló novinách, Zpravodaji MěV KSČM Ostrava, webových stránkách KSČM, na Parlamentních listech i v dalších dostupných médiích, pokud tedy jako poslanec za KSČM dostanu k tomu možnost. Bohužel jiná než naše stranická média nemají o naše vystupování příliš zájem a stále praktikují politiku mlčení. Vše o mých vystoupeních i aktivitách v Poslanecké sněmovně, ale také o všech dalších poslancích a poslankyních naleznete přehledně na webových stránkách Sněmovny na adrese www.psp.cz .

                                                                                 

Také jsem se po celé volební období snažil pravidelně navštěvovat Vaše porady předsedů na všech ObKR a poskytovat Vám i jiné informace, než o kterých se doslechnete v médiích. Vaše podněty mi naopak poskytly celou škálu nápadů a názorů, které jsem využil při své poslanecké práci. Pokud mi časové možnosti neumožňovaly se dostavit, snažil se mě zastoupit asistent Jan Kotala, který mě o tom nejpodstatnějším vždy informoval.

 

Za toto období bylo svoláno celkem 50 schůzí PS (řádných i mimořádných). Nespočet jednání výborů, podvýborů i komisí nemluvě o nutné práci při „kuloárních jednáních“, protože schvalování zákonů není jen to, co vidíte v televizi, ale jsou to hodiny a hodiny strávené přípravou na jednání a osobními schůzkami jednotlivých poslanců ke konkrétním návrhům a hledání kompromisů tam, kde je možné na ně přistoupit.

 

Poslední rok tohoto volebního období se zřejmě ponese v silně předvolebním duchu a jednotlivé vládní strany budou mít tendenci si před občany připisovat vše pozitivní, co se podařilo a na své koaliční partnery naopak hodit vše špatné, co se nepodařilo. Populismus ze strany ANO pravděpodobně nebude znát mezí. Na nás bude, abychom dokázali občany přesvědčit jasnými, stručnými a srozumitelnými hesly a volebním programem. Věřím, že jako levicová strana jsme schopni získat i vyšší podporu než při posledních volbách do PS, ale je nutno vystupovat způsobem, který náš volič vyžaduje a to s apelem na sociální problematiku, růst mezd u těch nízkopříjmových a zajištění základních životních potřeb za přiměřené náklady. Poté se o volební výsledek nebudeme muset bát.

 

S přáním lepších dnů pro Vás osobně, Vaše blízké a také s přáním dobře odvedené práce nás všech pro občany České republiky.

 

Ing. René Číp – poslanec PS PČR za KSČM