SVOLÁN XI. SJEZD KSČM

01.05.2019 12:54

Ústřední výbor KSČM na svém zasedání 30. 3. 2019 souhlasil se svoláním XI. Sjezdu KSČM v termínu 18. – 19. 4. 2020.

Doporučený harmonogram vnitrostranické kampaně:

VČS ZO KSČM:         září – 20. listopad 2019

Okresní konference:  20. listopad 2019 – 18. leden 2020

Krajská konference:  leden – 29. únor 2020