Tiskové prohlášení Jiřího Dolejše k výsledkům voleb

22.10.2012 19:45

 

Respektuji výsledek 2. kola voleb do Senátu a uznávám vítězství protikandidátky za ODS Ing. arch. Daniely Filipiové. Chci především poděkovat všem voličům za podporu, kterou mi vyjádřili v 1. kole a 2. kole voleb. Velmi si vážím dvojnásobku hlasů, které jsem získal ve 2. kole, a děkuji za podporu kandidátů z 1. kola, jmenovitě signatářce Charty 77 Lence Procházkové a prof. Martinu Potůčkovi.
 
Považuji za urážku mých voličů a podporovatelů, tedy více než 11 tisíc lidí, pokud paní Filipiová naznačuje, že nejsou demokraticky smýšlejícími občany. Letošní volby do Senátu ukázaly na volební potenciál autentické levice. 
 
Zároveň levici zavazují k další kritice politiky škrtů, která nefunguje. Osobním závazkem je pro mě skutečnost, že zatímco ve vítězném 1. kole moji kandidaturu podpořilo přes 6 tisíc hlasů, ve 2. kole jsem získal přes 11 tisíc voličů. Vnímám silnou podporu, které se mi dostalo během kontaktní kampaně od  mých sympatizantů, jako podnět pro mou práci do budoucna. 
 
Letošní senátní volby ukázaly politickou vyprázdněnost současných vládních stran. Mimořádně masivní kampaň ODS v Praze 8, která se nezastavila ani před 
nelegálním výlepem a zneužíváním funkce primátora hl. města Prahy k propagaci kandidátů do Senátu, se omezila na antilevicovost a zastrašování minulým 
režimem. Tyto volby ovšem ukázaly na to, že potenciál mobilizace proti levici oprávněně slábne. 
 
Zároveň považuji mediální působení některých novinářů a periodik v uplynulém týdnu za minimálně ne zcela korektní. Novinové stránky i desítky minut televizního a rozhlasového vysílání byly naplněny výroky, které očerňovaly levicovost a kritiky vládní politiky na základě zkratkovitého odkazu na minulý režim. Takový postup není podle mého mínění hodný sebevědomého politického oponenta, se kterým by byla radost politicky soupeřit. 
 
Příkladem tohoto tlaku byl rozhovor veřejnoprávní ČT během posledních hodin sobotního volebního dne, kdy byl opakovaně živě přenášen rozhovor s členem volební komise z Prahy 8. Tento člen byl v souladu se zákonem dotázán redaktorem ČT na informaci o účasti voličů na hlasování. Následně byl však požádán o doplnění svého sdělení o informace týkající se věkové struktury voličů, srovnání s minulým týdnem a vlastního výkladu případných odlišností. Takové počínání považuji za nevhodné. Diváci a divačky se totiž ještě během voleb dozvěděli, že přišlo mnohem více „mladých“ lidí k volbám. Navíc vysvětlení, které člen volební komise divákům sdělil, bylo takové, že důvodem nárůstu počtu mladých byly právě výsledky 1. kola. Lidé podle něj reagovali na nečekaný úspěch některých kandidátů s podporou KSČM. Podobné mediální vstupy do volebního klání vnímám jako sporné a možná na hraně zákona. 
 
O politických otázkách by nemělo být rozhodováno pomocí propagandy, primitivního zastrašování a mediální manipulace, ale spíše na základě racionální či hodnotové diskuze.
 
 
Autor: Jiří DOLEJŠ, poslanec PČR a místopředseda ÚV KSČM
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM