Tři poznámky k dubnu

03.05.2021 17:09

I. Tak, a první kvartál roku 2021 máme za sebou. Počátkem roku jsme si navzájem přáli, aby letošní rok byl lepší, nesvázaný řadou nařízení a příkazů, které měly napomoci v boji s pandemií covid-19. Ale je duben a boj nekončí, boj trvá! Jako nejsilnější zbraň nastupuje vakcinace, která vyvolává nejen naději, ale i obavy. Obavy z rychlosti dodávek, kvality a bezpečnosti. Zejména zajištění dostatku vakcín je hlavní problém dnešní doby. Zpolitizování těchto dodávek, jejich nedostupnost nekoresponduje se snahou města, kraje i jednotlivých zdravotnických zařízení, které byly a jsou připraveny rychle realizovat očkování pro naše spoluobčany. Příprava a realizace velkokapacitních očkovacích center i s plnou podporou SMO (ale i v jiných městech), připravenost praktických lékařů i našich nemocnic je v kontrastu s neschopností evropských i státních struktur zajistit dostatečný počet vakcín a podpůrných léků pro ty, kdo tuto léčbu potřebují.

II. Epidemiologická situace a různá omezení vyvolaly potřebu přijmout řadu opatření pro jednání orgánů samosprávy tak, aby tyto orgány byly schopny jednat a přijímat i zásadní rozhodnutí, bez kterých by se život ve městě, kraji i státu zastavil. Doba nás naučila nejen organizovat jednotlivá zasedání tak, aby byly dodrženy všechny hygienické podmínky, ale došlo k rozvoji komunikace a rozhodování s využitím per­‑rollam, videokonferencí i dalších forem při použití internetu. Stejně pak museli v řadě případů přistupovat i zaměstnanci a podnikatelé. A to nemluvím o našich dětech a jejich distanční výuce, která klade zvýšené nároky nejen na ně, ale i na pedagogy.

III. Březnové a dubnové dny jsou již 76 let spojeny s ostravsko­‑opavskou operací, v jejímž rámci byla 30. dubna vojsky Rudé armády a 1. čs. armádního sboru osvobozena Ostrava. Desetitisíce obětí této největší vojenské operace na území Čech, Moravy a Slezska si zřejmě opět připomeneme pietnější vzpomínkou u všech těch hrobů a pomníků, které jsou rozesety po našem kraji. I v dnešní době na tyto oběti nesmíme zapomenout a musíme pravdivě připomínat tuto historii a oběti naší mladé generaci. Čest a sláva hrdinům, osvoboditelům Ostravy!

                                                                                    JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO

                                                                                                                                   Zdroj: Radnice!!! 4/2021