Týden co změnil náš život

17.04.2016 19:48

Tento titulek je parafrází na historické zvolání: Zachraň se kdo můžeš, zasedá parlament, nikdo si není jist svým životem a majetkem!

Projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek opět otevřelo otázku možnosti zadavatele ovlivnit vybranou firmu. Stále zaznívající kritika soutěže o nejnižší cenu na úkor "kvality" a opakující se mantra, že starosta přece nejlépe ví, jak na to. Toto mi připomnělo ranná léta devadesátá a tzv. podnikatelská kolečka. Ta spočívala ve střídání se těch správných firem svázaných s obcí a napojených na penězovody veřejných rozpočtů v rámci účelově zadávaných výběrových řízení.

 

 

Tento zákon nás vrací do doby snahy utratit obecní a dotační peníze dle svobodné vůle a subjektivních dojmů o vhodnosti výběru firmy. Sám budu velmi zvědav, jak z pohledu transparentnosti a nediskriminačních podmínek budou reagovat orgány činné v trestním řízení a jak se dotkne tato novela zákona o veřejných zakázkách již probíhajících tzv. korupčních kauz. Třeba Čapí hnízdo by tímto zákonem mohlo projít panu Babišovi beztrestně, takže asi není náhoda, že autorka tohoto přelomového zákona kope za ANO 2011.Většina hlasujících kolegyň a kolegů má důvěru ve zvolené zástupce samospráv, a to je dobře. Já jsem ale po 25. letech v komunální politice pesimisticky naladěn. Proto jen prosím všechny zastupitele a starosty za KSČM, aby nepodlehli euforii a velmi pozorně si přečetli §6 tohoto zákona. Ten se nyní stává hlavním a jediným bodem, který je může ochránit před případným postihem nebo diskreditací.

Druhým případem je školský zákon nebo spíše tolik diskutovaná inkluze. Proč se za každou cenu snažíme kritizovat systém školství, který tu byl desítky let funkční a který nám celý svět záviděl? Nejsem odborník na školství, i když se stále snažím vzdělávat v dosavadním systému vysokého školství, ale z reakcí odborné veřejnosti, které jsem se ptal je jasné, že právnička ve funkci ministryně školství ve snaze uspokojit politické zadání, zapomněla na názor těch, kteří její kroky budou muset realizovat.

Chraňme naše státní školství před elitářskými manýry a snaze oddělovat vzdělávání těch „úspěšných“ od zbytku populace třeba i za použití tzv. individuálního vzdělávání.

Páteční vystoupení prezidenta Zemana v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k ústavnímu zákonu o celostátním referendu bylo jako vždy velkým zážitkem i s příslovečnými zemanovskými bonmoty. Meritum věci referendum je dle jeho názoru i dle dlouhodobé snahy KSČM chybějícím prvkem našeho zákonodárství. Je přece nezbytné, aby měli občané právo se vyjadřovat k důležitým věcem, které přináší doba. Jsme každý den přesvědčováni na vlastní oči o silovém jednání velkých států EU a cítím jako velmi potřebné, aby občané měli možnost určit mantinely a mandáty České vládě. Čekat na volby, které by ten mandát stanovily, by mohlo také znamenat příslovečné čekání na Godota.

Leo Luzar, poslanec PS PČR za KSČM