Usnesení X. sjezdu KSČM

29.04.2018 10:08

Usnesení X. sjezdu KSČM

 

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný dne 21. dubna 2018 projednal a posoudil činnost strany od IX. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu neprivilegovaných občanů.

Odmítáme prokazatelné zavlékání ČR a jejích ozbrojených sil do mezinárodních konfliktů v rozporu s mezinárodním právem, mj. i prostřednictvím členství v paktu NATO. Jsme pro mír a mírové řešení všech světových konfliktů.

 

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

I. schvaluje

 1. Zprávu mandátové komise X. sjezdu KSČM
 2. Zprávu volební komise o výsledku voleb
 3. Zprávu návrhové komise
 4. Zprávu o činnosti Ústřední revizní komise KSČM
 5. Zprávu o činnosti Ústřední rozhodčí komise KSČM
 6. Ustavení čtyř místopředsedů včetně jejich  kompetencí

 

II. vzal na vědomí

      1.   Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM včetně písemné zprávy pro jednání X. sjezdu

 1. Informace o práci jednotlivých místopředsedů ÚV KSČM včetně jejich návrhů úkolů KSČM do XI. sjezdu KSČM

                                                           

III. zvolil

 1. Předsedu Ústředního výboru KSČM s. Vojtěcha Filipa
 2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Petra Šimůnka
 3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM s.  Stanislava Grospiče
 4. Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou
 5. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Václava Orta
 6. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM s. Marii Pěnčíkovou
 7. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM s.  Helenu Vrzalovou
 8. Členy Ústřední revizní komise KSČM
 9. Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM

IV. potvrdil

      členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

 

V. Uložil

Ústřednímu výboru KSČM:

 

 1. Připravit a schválit harmonogram rozpracování hlavních úkolů strany do XI. sjezdu KSČM prostřednictvím celostranických konferencí KSČM

                                                                           Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

 1. Vyhodnotit diskusi X. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany

                                                                          Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 3. zasedání ÚV KSČM

 1. Zpracovat krátkodobý politický program KSČM a ekonomickou analýzu hospodaření strany do XI. sjezdu strany

                                                                          Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: srpen 2018

 

 1. Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci KSČM                                              Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                        Termín: do 30. 6. 2019                

 1. Svolat celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany

Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

Termín: do 30. 6. 2019

 1. Připravit svolání XI. sjezdu KSČM včetně svolání výročních členských schůzí ZO KSČM, okresních a krajských konferencí

 Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 Termín: rok 2020 

 1. Vydat protokol sjezdu v elektronické podobě na intranet včetně diskusních příspěvků a závěrů předsjezdové diskuse

Zodpovídá: l. místopředseda ÚV KSČM

Termín: do 30. 6. 2018

 

VI. Seznámil se

s dopisy, stanovisky a návrhy předloženými X. sjezdu KSČM a postoupil je ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK k řešení;  s návrhy odpovědí seznámit plénum ÚV a jejich předkladatele

                                                                   Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                    Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM