Úspory ve státní správě vítám, pokud neochromí její práci

16.09.2012 21:37

        Vyjádření poslankyně Parlamentu ČR za KSČM Gabriely Hubáčkové k návrhu vicepremiérky Karolíny Peake na úspory ve státní správě.

        Vicepremiérka Karolína Peake předložila koncept „malého ministerstva“ neboli návrh na rušení některých úřadů s odůvodněním zbytečné duplicity v několika rezortech. Chce jejich práci více centralizovat a snížit počty vedoucích zaměstnanců na všech úrovních státní správy. Tímto způsobem má v plánu uspořit celkem 11,9 miliardy korun, v roce 2015 pak až 24,8 miliardy korun.

        KSČM již několikrát upozorňovala na možnosti úspor ve státní správě, která podle našeho názoru léta nepřiměřeně bují, a navrhovala několik opatření, zatím jsme však nebyli vyslyšeni.

        Při realizaci tohoto záměru je však nutné brát v úvahu hned několik zásadních věcí a podmínek. Jednou z nich je spádovost a dostupnost jednotlivých úřadů a jejich služeb pro občany. Další podmínkou je racionální přerozdělení kompetencí složek veřejné správy. Jsme pro restrukturalizaci, ale po pečlivé přípravě postupu případného rušení rezortů. Jak by to nemělo vypadat, dokládají například relativně nedávné nesmyslné úvahy vlády o slučování a zeštíhlení institucí, které se kromě řady jiných povinností, které příslušní členové vlády zřejmě nebrali v úvahu nebo o nich ani nevěděli, zabývají kontrolou kvality a nezávadnosti potravin.

        Nezaznamenala jsem rovněž, že by se vláda v souvislosti se snížením počtu pracovních míst ve státní správě zabývala také řešením případného nárůstu nezaměstnanosti, možností rekvalifikace úředníků apod.

        A nakonec, otázkou zůstává, zda nejde pouze o populistický předvolební výkřik.

Autor: Gabriela HUBÁČKOVÁ, poslankyně Parlamentu ČR za KSČM

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM