Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy

05.12.2018 09:07

Ustavující zasedání zastupitelstva města Ostravy se konalo dne 7. 11.2018. Jako tradičně mělo toto zasedání slavnostnější ráz vzhledem k projednávaným bodům a zahájeno bylo slibem zastupitelů a následovala volba primátora.

Naše město i nadále povede Ing.Tomáš Macura, MBA za hnutí ANO, který byl zvolen hlasy všech zastupitelů s výjimkou KSČM, kteří se zdrželi hlasování. Rada města se bude mít 11 členů a zvoleni do ní byli: 

Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor  (ANO 2011)

odbor:
kancelář primátora
interního auditu a kontroly
legislativní a právní
strategického rozvoje
dopravy
dopravně správních činností)

Mgr. Radim Babinec – náměstek primátora (ANO 2011)

odbor:
veřejných zakázek a kapitálových účastí
majetkový

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora (Občanská demokratická strana)

odbor:
financí a rozpočtu

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora (Česká pirátská strana)

odbor:
školství a sportu 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti)

odbor:
kultury a volnočasových aktivit 
sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora (ANO 2011)

odbor:

ochrany životního prostředí

Živnostenský úřad

projektů IT služeb a outsourcingu

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora (ANO 2011)

odbor:

investiční

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Dalšími radními byli zvolení Bc. Martin Bednář  (ANO 2011), Ing. Karel Malík (ANO 2011), Ing. Zdeněk Nytra (Občanská demokratická strana), Ing. David Witosz – člen rady města  (Česká pirátská strana)

K tomuto bodu proběhla krátká diskuze na téma kumulace funkcí, kdy zastupitel za Hnutí Ostravak Semerák poukázal na rozpor v prohlášení Pirátů o zákazu kumulací funkcí ve vedení města a obvodů a praxe, kdy byl zastupitel za Piráty Witosz zvolen do rady SMO a zároveň je i 1. místostarosta v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz. Zástupce Pirátů to obhajoval tím, že o tomto proběhlo hlasování členů strany a tato výjimka byla schválena.

Dalším bodem byla volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou mít 13 členů.Předsedou kontrolního výboru byl zvolen soudruh Vít Macháček a členkou za naší stranu se stala soudružka Yveta Sekeráková.

Předsedou finančního výboru se stal Ing. Otakar Šimik za hnutí ANO a členem za KSČM byl zvolen soudruh Martin Juroška.

Yveta Sekeráková, zastupitelka města za KSČM