ÚSTŘEDNÍ VÝBOR SE ZABÝVAL VLÁDOU A ROZPOČTEM

03.04.2018 13:14

Březnové zasedání ústředního výboru mělo jako hlavní bod programu naplánováno projednání výroční zprávy za minulý rok a schválení rozpočtu pro rok aktuální. Tyto materiály byly projednány relativně rychle a bez obsáhlejší diskuze. Zatímco dle schválené finanční zprávy bylo hospodaření v loňském roce ziskové (zisk 23.4 mil. Kč) tak letošní rozpočet předpokládá ztrátové hospodaření ve výši – 37 mil. Kč s předpokladem úhrady ztráty z úspor minulých období.

Stejně rychle byly projednány i materiály vztahující se  přípravě voleb. Jednalo se o tez volebního programu pro komunální volby a určení nosných témat pro komunální a senátní volby. Materiály byly samotnými předkladateli avizovány jako základní s tím, že existuje velké množství specifik a odlišností mezi jednotlivými obcemi a konkrétní rozpracování volebních programů, byť se zahrnutím poznatků z materiálů schválených ÚV, bude ponecháno na aktivitě stranických organizací a kandidátů v jednotlivých městech a obcích.

Největší diskuze probíhala nad nově zařazeným bodem (na můj návrh) k problematice vyjednávání o toleranci vládě. Na úvod informoval předseda Vojtěch Filip o jednotlivých oblastech vyjednávání (zdanění náhrad církvím, referendum, zdravotnictví, plán zvyšování minimálních mezd a důchodů, apod.). V následující diskuzi pak většina diskutujících upozorňovala na rizika a citlivé otázky související s vyjednáváním. Já stejně jako další řečníci zdůraznili význam konkrétnějších informací o vyjednávání, neboť ať již situace dopadne tolerancí vládě nebo nikoliv, bude velice nutné disponovat takovými informacemi, které nám umožní vysvětlit, proč věc dopadla tak, jak dopadla.

Nakonec ústřední výbor schválil postup vyjednávacího týmu s hnutím ANO o vytváření Vlády ČR a souhlas s pokračováním jednání s cílem podpořit vznik nové Vlády ČR s tím, že pokud hnutí ANO nepomůže s prosazením zákona o zdanění finančních náhrad tzv. církevních restitucí a zároveň bude prosazovat rozšíření vojenských zahraničních misí Armády ČR nad současný stav, bude jednání o toleranci vládě ze strany KSČM ukončeno.

Martin Juroška