V. celostátní setkání ochránců československých státních hranic

25.06.2011 16:09

 V sobotu 25. června 2011 se delegace MěV KSČM Ostrava zúčastnila V. celostátního setkání ochránců československých státních hranic. Letošní setkání, u příležitosti 60. výročí přijetí zákona 69/1951 Sb. ochraně státních hranic Národním shromážděním Československé republiky, se uskutečnilo v Obecním domě v Nymburce.

Setkání se zúčastnilo mnoho význačných hostů, mezi nimiž vynikal genpor. František Šádek, bývalý náčelník hlavní správy ochrany státních hranic a Anděla Dvořáková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu. Mezi dalšími význačnými hosty byli: Ing. Miloš Petera, starosta města Nymburk; Miroslav Červenka, předseda OV KSČM Nymburk; Stanislav Grospič, Marie Nedvědová, Marie Rusová a Marta Semelová, poslanci PS PČR za KSČM; Nelson Tamayo Cara, chargé d'affaire Kubánské republiky; Michal Kotian, předseda KV KSS Žilina; Gerd Hommel, předseda Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna; plk. Jiří Bureš, Vojáci proti válce o.s.; Pavel Poláček, předseda Matice Čech, Moravy a Slezska a Ing. Jaroslav Kubínek, předseda České nadace 2000.

Po zahájení V. celostátního setkání a odeznění československé státní hymny vystoupil s hlavním referátem přítel plk. Milan Richter. Ve svém vynikajícím vystoupení zhodnotil historickou epochu od schválení zákona č. 69/1951 Sb. po současnost.

Po úvodní referátu následovalo představení knihy „Orosené vzpomínky,“ jejímž autorem je Stanislav Kábele.

Dalším bodem setkání bylo předání nejvyššího vyznamenání KČP genpor. Františku Šádkovi, oceněním zásluh genpor. Šádka byl i dlouhotrvající potlesk sálu. Dále byla oceněna předsedkyně ČSBS paní Anděla Dvořáková a do třetice poslankyně PS PČR paní Marta Semelová. Obě vyznamenané se rovněž dočkaly bouřlivého potlesku účastníků setkání. Tím ovšem vyznamenávání neskončilo. V následující části byly vyznamenány nejaktivnějších republikové sekce Bývalých ochránců státních hranic (BOSH). Mezi vyznamenanými byla také Ostrava. Z rukou předsedy NR KČP, přítele Karla Jandy, převzal ocenění – stuhu na klubový prapor – přítel Emil Chobot, předseda sekce BOSH při KČP Ostrava.

Následoval první blok diskuse, ve kterém přednesli své zdravice hosté, mezi jinými i genpor. Šádek a paní Anděla Dvořáková, jejichž vystoupení opět rozbouřilo potleskem ve stoje celý sál. Se zdravicí vystoupil rovněž chargé d'affaire Kubánské republiky Nelson Tamayo Cara.

Po obědě pokračovala druhým blokem vystoupení hostů. V této část vystoupili mimo jiné také poslanci PS PČR za KSČM ss. Marta Semelová a Stanislav Grospič, kteří sklidili za svá vystoupení rovněž ocenění účastníků.

Po závěrečném slově předsedy NR KČP přítele Karla Jandy schválili účastníci setkání Prohlášení, ve kterém odmítli zkreslování a falšování poválečných dějin a vyzvali historiky, pedagogy, novináře a umělce, aby nepodléhali požadavkům současné moci, neztráceli svoji čest a lidskou důstojnost a vykonávali své poslání v souladu s historickou pravdou a s vědomím své odpovědnosti za výchovu zejména mladé generace k vysokým morálním a lidským hodnotám.

V. celostátní setkání ochránců československých státních hranic v Nymburce zakončil husitský chorál „Ktož jsú boží bojovníci“ a píseň Karla Hašlera „Česká písnička“.

Toto setkání patří k těm, na něž se ani po létech nezapomíná. A to nejen díky pořadatelům, kteří se postarali o výbornou atmosféru setkání, ale také díky setkání s přáteli – lidmi, před nimiž se za jejich zásluhy skláníme a jichž si neskonale vážíme.

Všem těm, jenž za naši republiku vždy bojovali a jejíž suverenitu nikdy nepřestali bránit, patří čest a sláva!

Martin Škamla

Diskusní téma: V. celostátní setkání ochránců československých státních hranic

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek