V. Filip: Dienstbier a Stropnický - ministři, kteří odmítají dodržovat zákony

05.03.2014 18:38

Vyjádření Vojtěcha Filipa, místopředsedy PS PČR a předsedy ÚV KSČM, k vyjádřením ministrů vlády ČR k vyloučení konsorcia MIR-1200 z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.

 

Ministr Dienstbier a ministr Stropnický jsou zjevně přesvědčeni, že se ze svých funkcí stali zadavateli obří zakázky na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Jinak si nedovedu vysvětlit jejich výroky ohledně vyloučení ruské firmy z výběrového řízení. Vzhledem k předešlému vyloučení francouzské Arevy by se tak vlastně ani výběrové řízení konat nemuselo, protože ministři už zřejmě mají svého vítěze.

 

Přesto bych oba pány rád upozornil, že jejich politické funkce tuto roli nezahrnují, a že je nezbytně nutné dodržovat v České republice zákon o veřejných zakázkách, na základě kterého bude svobodná a transparentní soutěž firem, kdy na konci musí vyhrát ten, kdo pro Českou republiku přijde s nejlepšími technologickými a finančními podmínkami.

 

Pokud by tito ministři chtěli jednat jinak, musí docílit změny zákona o veřejných zakázkách. Oba pánové vždy velmi hlasitě prohlašovali, jak nebudou podporovat tunelování a předem připravená výběrová řízení. Dnešní jejich prohlášení svědčí však o pravém opaku. Hrozivé pro naše občany je, že sami vládní představitelé nabádají k porušování zákona platného v České republice.

 

Autor: Vojtěch FILIP, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM