V. Filip: O co KSČM v politice jde

25.04.2014 13:27

Vládnout se všichni musíme učit. Myslet si, že s funkcí člověk dostane i rozum, je ošidné. Nebylo tomu tak nikdy. Proto v době pravicových vlád si někteří mysleli, že stačí zasednout do křesla a všechno přijde samo.Zkušenost ukazuje, že nestačí jen odbornost, ale že je i třeba umět řídit podřízený kolektiv a znát názory těch, kteří problematiku dobře ovládají. A nejen to, znát i názory voličů, kteří rozhodují o našem úspěchu. Kdysi se tomu říkávalo a říká dodnes »naslouchat lidem«. Myslím, že i dnes by to mělo být třeba. Není to dávno, co Ivan Pilip, jenž prošel coby ministr několika resorty, na otázku jednoho novináře odpověděl, že stačí, že umí řídit. Při tom střídal resort za resortem, ač problematice toho nového nerozuměl. Stejně na tom byl absolvent liberecké techniky Bendl. Proto to také s jejich řízením dopadlo nedobře. 

Dnes je tomu stejně. Ve vládě a na významných místech ministerstev často zasedají lidé, kteří k příslušné odbornosti, jež je předpokladem k zastávání funkce, nemají právě blízko. 

Ani KSČM a její funkcionáři, kteří zastávají odpovědné funkce v samosprávě, však nejsou výjimkou. I tady svěřené úseky je třeba řídit s plnou odborností a jakýkoli neodborný zásah může spíše vyvolat další problémy, než napomoci k řešení situace. Komunisté navíc musejí umět hovořit s lidmi, vědět, co chtějí, a řídit se jejich názory. A pokud to je třeba trpělivě vysvětlovat a třeba i korigovat své záměry. Pak teprve rozhodovat. 

Tam, kde starostové, radní a zastupitelé takto jednají, tam jsme měli a i v nastávajících volbách můžeme mít úspěch. A nemám na mysli jen přístup k řešení problémů celé Evropy, ale především těch, které se týkají každého z nás v tom či onom regionu. Tedy voleb komunálních.

Naslouchat lidem je základní podmínkou řízení, podmínkou správného rozhodování. Mohu v této souvislosti pochválit radního kultury Středočeského kraje Zdeňka Štefka či hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, kteří tak postupují, mohl bych však jmenovat mnoho a mnoho dalších. Soustavná práce pro lidi je předpokladem pro získání důvěry a k správnému rozhodnutí. Jiný přístup znamená následné problémy, které pak ani nemusí řešit ten, kdo nedokázal postupovat správně, ale někdo zcela jiný, jenž třeba nabídne populistické řešení. 

Myslím, že i nad tím bychom se měli v současnosti zamýšlet, protože skutečně, jestliže budeme vycházet z názorů lidí, jestliže s nimi budeme hovořit, vysvětlovat i přijímat jejich´podněty, pak uspějeme. A o to nám dnes, tedy Komunistické straně Čech a Moravy, jde.

 

 

Autor: JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM