Věříme, že odkaz Huga Cháveze povede Venezuelu k lepší budoucnosti

06.03.2013 19:51

 

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje nejhlubší soustrast nad úmrtím prezidenta Hugo Rafaela Cháveze Friase lidu Venezuely i rodině zesnulého. Tuto zprávu jsme přijali s hlubokou bolestí.

Smrt Hugo Cháveze je velkou ztrátou nejen pro venezuelský lid, ale také pro národy zemí Latinské Ameriky a pokrokové síly celého světa. Jsme však přesvědčeni, že jeho myšlenky o socialismu 21. století zakořenily v myslích těch, kteří usilují o lepší a spravedlivější svět, a budou i nadále hnací silou těchto snah.

 

Vojtěch Filip, poslanec Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM