Veto prezidenta - šance pro současné i budoucí důchodce

25.09.2012 23:26

 

Vyjádření poslance Parlamentu ČR a místopředsedy stínové vlády KSČM pro sociální strategii Miroslava Opálky k vetu prezidenta Václava Klause ohledně důchodové reformy.Představitelé koalice se snaží zlehčit rozhodnutí prezidenta republiky vrátit Poslanecké sněmovně dva návrhy technických zákonů, umožňující spuštění nového, tzv. druhého, tedy individuálního soukromého pilíře důchodového systému České republiky.

 
Úvahy o možné snaze pana prezidenta zvýšit vyjednávací pozice rebelující skupiny uvnitř ODS či o snaze oslabit pozici Vlády ČR a jiné konstrukce nikterak nemohou zastřít popsané relevantní důvody, kterými pan prezident své rozhodnutí zdůvodnil.
 
Chci pro veřejnost znovu zdůraznit, že nejde o náhlé prozření, neboť pan prezident již odmítl připojit podpis i pod předchozí zákony schvalující onu systémovou změnu.
 
KSČM dlouhodobě kritizuje pravicové přístupy k postupně prováděné důchodové reformě a předložila vlastní variantu, která stabilizuje první, státní solidární pilíř, který by měl dle našeho přesvědčení i v budoucnu solidně zabezpečit na stáří každého občana, který poctivě pracoval. Že je to reálné, propočítali i nezávislí odborníci. Komunisté nejsou proti dalším, individuálním formám zabezpečování se. Tyto formy však považuje za doplňkové a dobrovolné.
 
I když tedy přistupujeme k důchodové reformě z jiných pozic než pan prezident, s jeho současnými argumenty se zcela ztotožňujeme. Připomenu je: pro tuto změnu není dojednán nejširší konsenzus, její silové protlačení nedává perspektivu pro její udržitelnost a stabilitu, krize odhalila její rizika a v zemích kolem nás dochází k modifikacím či dokonce zpětně až k znárodněním, jde o obtížně odhadnutelné dopady na průběžný důchodový systém, na němž jsou závislé celé generace, jde o hazard. S těmito argumenty prezidenta souhlasíme.
 
Představitelé koalice přesto stále hovoří o druhém pilíři jako o jakési mantře. Přisuzují mu zvláštní moc, že vyřeší problémy důchodového systému, jako fetiši. U těch, kteří tomu moc nerozumí, je to smutné, ale u těch, kteří tak činí vědomě s cílem prosadit dílčí zájmy finančního byznysu a větších zisků pro bohaté, to je, diplomaticky řečeno, neupřímné, vypočítavé.
 
Krok pana prezidenta, pokud padne na úrodnou půdu, oddálí spuštění II. důchodového pilíře o jeden rok. Snad se v tomto čase a snad i v novém politickém prostředí podaří prosadit pro občany ČR příznivější způsob důchodové reformy, který neožebračí většinu příjemců penzí a neochromí důchodový účet v důsledku vyvedení miliard z průběžného pilíře a nepřinese rizika nejasného zhodnocení-nezhodnocení prostředků ve druhém pilíři.
 
A pokud tomu tak nebude a veto prezidenta koalice přehlasuje, vyzývá KSČM znovu:
 
Občané, bojkotujte nový, tzv. druhý důchodový pilíř, který nepřinese užitek nikomu! Ani chudým, ani bohatým! Jen prohloubí problémy se státními a veřejnými financemi. To není nějaký »výmysl« nás, komunistů, či levice – to je realitou prověřená zkušenost jiných zemí!
 
 
Autor: Miroslav OPÁLKA, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategiiZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM