VII. sjezd OS ČMS

05.01.2018 17:07

(Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska)

9. prosince 2017 se uskutečnil v Nymburce VII. sjezd OS ČMS, které se hlásí k levicovému, třídně orientovanému odborovému hnutí. Sjezdu se účastnili významní zahraniční hosté-generální tajemník SOF (Světová odborová federace) Georgi Mavrikos, představitelé levicových řeckých, syrských, rakouských, srbských odborů a zástupci ambasády KLDR. Z hostů z české strany byli přítomni předsedové: Rady seniorů Zdeněk Pernes, SON Milan Taraba, předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková a místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Oceněna byla i práce všech bývalých předsedů OS ČMS, mezi nimi i našeho Karla Vymětala - všichni byli na sjezdu přítomni.

V Haló novinách byly 11. 12. (informace o průběhu sjezdu) a 28. 12. (rozhovor s předsedou OS ČMS Stanislavem Grospičem) zveřejněny podstatné informace o jednání sjezdu, proto uvádím jen několik postřehů.

V úvodním slově uvedl Stanislav Grospič kromě charakteristiky mezinárodní a vnitropolitické situace i početní stav členů v odborech: ČR má cca 5,1mil. zaměstnanců a cca 800tis. osob pracujících na IČO. Všechny odborové centrály měly před 4 lety cca 700-800tis. členů, z toho největší centrála ČMKOS 380tis.

Dnes je ve všech odborových centrálách cca 450tis. odborářů, což je necelých 9%. Poukázal proto na značné nebezpečí tendence dehonestovat a vyřazovat odbory z rozhodování o sociálně-ekonomických a pracovně-právních otázkách (poukázal na to např. v diskusi předseda odborů Dopravního podniku města Prahy, kdy jako OS ČMS jsou ignorováni při projednávání kolektivní smlouvy.)

Uvedl také klíčové záležitosti, za něž se OS ČMS staví - z nich uvádím např.: zrušení pravicových reforem, zastavení rozprodeje majetku, zdanění církevních restitucí, bezplatné zdravotnictví, podpora rozvoje odborného učňovského školství, navýšení minimální mzdy (12tis.Kč je nedostatečná), podpora autobusových firem zřizovaných kraji (nyní takové řešení připravuje Ústecký kraj, kde je hejtmanem náš s. Bubeníček.) Ocenil také spolupráci s HaNo a dobrou součinnost s některými odborovými centrálami - zejména s OS Stavba a OS železničářů. Vyzvedl solidaritu vyjadřovanou SOF - díky ní se např. podařilo úspěšně vést stávku v kolínské automobilce.

Za pozornost v té souvislosti stojí pasáž z vystoupení gen. sekretáře SOF Mavrikose, který výstižně charakterizoval současnou roli odborů: „Potřebujeme třídně organizované odbory, odbory na ulicích, proti asociálním vládám, proti ustupující sociální demokracii“. A doplnil jej zástupce řeckých odborů PAME dovětkem: „Odbory nemohou vést jalové dialogy, musí být u každého problému pracujících, musí být v ulicích“. Vystoupení Stanislava Grospiče se dotklo i některých problémových otázek vlastní práce - např. nedostatečná je zatím právní pomoc odborovým orgánům na nižším stupni odborové výstavby, chybí odvaha odborů jít do střetu, postrádáme vznik nových organizací ve výrobních závodech, nedostatečná je propagace vlastní práce a vyvstává nutnost uchopit tuto sféru za pomoci profesionálů (to je poučení i pro nás).

Sjezd schválil základní dokument „Strategie odborového hnutí OS ČMS po VII. sjezdu“, v níž stanovil úkoly pro jednotlivé sféry odborové práce. Sjezd také zvolil své orgány, 21-ti členné Ústřední zastupitelstvo, které na svém 1. zasedání zvolilo Stanislava Grospiče předsedou OS ČMS. ÚZ pak zvolilo 9-ti člennou Radu zastupitelstva - pro úplnou informaci je třeba říci, že v obou orgánech nás zastupuje s. Václav Saleta z Ostravy - Poruby.

Milan Peša, delegát VII. sjezdu OS ČMS