VIII. SJEZD KSČM „OČIMA“ NEJMLADŠÍHO OSTRAVSKÉHO DELEGÁTA.

04.06.2012 20:00

 

Co mě nejvíce zaujalo v materiálech předložených sjezdu?

Primárně tedy zhodnocení období od VII. do VIII. sjezdu s tím, že se nám delegátům v materiálech snaží vysvětlit selhání ÚV ve věci prodeje sídla v ulici Politických vězňů. Vysvětlení považuji za nedostatečné a vyvozené výsledky také. Odvolání 2 funkcionářů je jen malým trestem. Neříkám, že měl skončit celý ÚV, ale rozhodně měl být radikální řez. Stranu to v očích veřejnosti poškodilo a pracně získávaná důvěra vzala částečně za své.
Sekundárně je to Socialismus v 21. století. Je to zajímavý, ale nedostatečně konkrétní text. Jsem spíše zastáncem konkrétních návrhů. Takže nehovořit o tom, že chceme např.progresivní daně, ale přesně prezentovat i to technické řešení - konkrétní sazbu od/do. Samozřejmě to musíme mít předem propočítané s dopadem na rozpočet. To samé i v dalších oblastech. Já zkrátka nemám rád, když někdo mluví o tom, že by chtěl v budoucnu postavit třeba dům a když se ho zeptáte kdy, tak řekne "časem". Takhle my mluvit nesmíme, my musíme říkat: "za rok základy, do tří let hrubá stavba a do pěti kolaudace. Rychlé, přesné, výstižné. A hlavně, kdyby se náhodou stalo, že nám náš nápad někdo (jiná partaj) jakoby ukradne a prosadí ho, tak se vlastně nic neděje. Ano, někdo jiný se bude chlubit naším peřím, ale my jsme uspěli - socializovali jsme společnost.

Co jsem od sjezdu očekával a jak tato očekávání naplnil?

Tak moje očekávání nebylo zase až tak velké. Málokdy se asi stává, že by se na sjezdu objevil dosud bezejmenný a neznámý génius, který tam přednese takové návrhy, které by ostatní ohromily a překopalo by se celé očekávané usnesení. Opět se musím vrátit ke konkrétnosti. Usnesení, která sjezd přijal, jsou nekonkrétní. "Pracovat na objektivní analýze období 1945, resp. 1948-1989, včetně vyhodnocení příčin porážky socialismu". My jsme byli na VIII.  porevolučním sjezdu. Myslím, že tohle zadání už dávno mělo být vyřešeno. Dnes už snad všichni víme, proč se zhroutil východní blok. A na druhou stranu, pokud by byl někdo tím géniem, který by ten gordický uzel rozetnul a přišel na něco nového, tak v tom případě před ním hluboce pokleknu a budu ho následovat. Ale mám obavu, že se to nestane. Takže bych řekl, že jsme v něčem trochu neaktuální a v něčem trochu nekonkrétní, ale to je asi u všech stran, takže to je vlastně normálka.

Jak na mě zapůsobila celková atmosféra jednání?

Tady kritizovat nebudu vůbec. Bylo to korektní a i přes pár zádrhelů to proběhlo celkem rychle. Každý má právo podat svůj návrh a nechat o něm diskutovat nebo hlasovat, takže to, že jsme se v sobotu trošku zdrželi přesčas a v neděli to protáhli o hodinku nevidím jako problém. Celková atmosféra byla dle mě i přátelská (minimálně tedy u našeho stolu), ale mým pohledem i na celém sjezdu (až na pár individuí, ale ani oni to zase tak nepřeháněli).
  
Jak naložím s poznatky a zkušenostmi, které jsem sjezdem získal?

Tak za a) budu je dál šířit mezi členy strany, kamarády a spolupracovníky tak, aby o nich vědělo co nejvíc lidí
             b) budu se snažit pomoci k jejich zdárné realizaci

         c) budu je stále konfrontovat s dnešní realitou a hodnotit jejich relevantní správnost nebo chybnost.


                                                                                                                Jan Kotala, delegát VIII. sjezdu KSČM

 

Diskusní téma: VIII. SJEZD KSČM „OČIMA“ NEJMLADŠÍHO OSTRAVSKÉHO DELEGÁTA.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek