Vláda destabilizuje solidární systém ve zdravotnictví

12.12.2012 20:05

 

Komunistická strana Čech a Moravy sdílí vážné obavy krizového štábu - sdružujícího Asociaci českých a moravských nemocnic, Asociaci krajských nemocnic, Svaz pacientů, Národní radu osob se zdravotním postižením, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a Lékařský odborový klub - o budoucnost poskytování potřebné kvalitní zdravotní péče občanům České republiky po 1. lednu 2013.

Považujeme za skandální, že pouhých několik dnů zbývajících do konce roku 2012 nejsou uzavřeny a podepsány potřebné smlouvy o hrazení poskytnuté péče mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi, třebaže na to měly pojišťovny pod vedením ministerstva zdravotnictví více než rok času! Fakt, že by v důsledku katastrofální nečinnosti odpovědných institucí byla od Nového roku hrazena pouze akutní péče, je absolutně nepřijatelný a mohlo by to vést k vážnému ohrožení fungování především menších regionálních nemocnic. Navíc soustavně dochází k dezinformacím o počtu již uzavřených dohod, které sice mají uklidnit veřejnost, ale které se ve skutečnosti nezakládají na pravdě. Je otázkou, proč k takovému znejišťování pacientů, k neodůvodněnému tlaku na uzavírání nemocničních oddělení a rušení lůžek vůbec dochází.

Dlouhodobé neřešení problémů českého zdravotnictví i často destrukční a chaotická činnost ministerstva v čele s panem Hegerem zřejmě ve skutečnosti směřuje k destabilizaci celého dosud celkem fungujícího solidárního systému a k jeho postupnému nahrazení zdravotnictvím jen pro ty, kteří budou mít dostatek finančních prostředků. Tuto snahu KSČM zásadně odmítá!

 

Soňa Marková, poslankyně PČR a stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví