Vláda selhává při řešení problému růstu cen elektřiny!

05.10.2012 09:20

 

Chyby vlád pravice v minulých letech při poskytování podpor fotovoltaickým elektrárnám nás budou ještě dlouho mrzet. Miliardové zisky plynou do zahraničí a občané a firmy platí za elektřinu víc, než by museli.
Je naprostou nezbytností, aby vláda našla více peněz na kompenzaci cen elektřiny, která roste v důsledku plateb za obnovitelné zdroje. Vysoké ceny elektřiny jsou sociálním problémem pro občany i pro výrobní firmy. V Moravskoslezském kraji s energeticky náročnými výrobami je tento problém obzvláště palčivý.
Vysoké ceny elektřiny ohrožují konkurenceschopnost firem vůči zahraničí, kde se platí za obnovitelné zdroje v cenách elektřiny podstatně méně či vůbec nic. V důsledku vysokých cen elektřiny může dojít k ohrožení zaměstnanosti, ale i k poklesu výběru daní.
V této složité situaci se vláda chystá rozhodnout, že pro příští rok sníží příspěvek ze státního rozpočtu z 11, 7 miliardy Kč na 9,7 miliardy Kč, což je naprosté nepochopení vážnosti situace, kdy výdaje na obnovitelné zdroje naopak vzrostou z 33 miliard Kč. na 44 miliard Kč.
Je to stát, kdo si na sebe vzal závazek rozšiřovat obnovitelné zdroje v energetice. A byla to vláda pravice, která pozdě předložila zákon, který by zabránil spekulantům vysávat české spotřebitele elektřiny o příspěvky na obnovitelné zdroje. Pravicová vláda by se proto měla aspoň snažit omezit dopady své neschopnosti.
Přesto když byla možnost v minulém týdnu použít na kompenzaci zvyšujících se cen  peníze z výnosů aukcí povolenek, vládní pravicová koalice tuto variantu odmítla. Nyní se ministr financí  naopak chystá snížit příspěvek ze státního rozpočtu. "Slibem nezarmoutíš," praví lidové pořekadlo. A přesně takový je postup vlády, která slibovala, že se problémem zvyšujících se cen energie bude zabývat. Řečeno krátce - pokrytectví české pravicové vlády v praxi.
Vláda  svým rozhodnutím o snížení podpory vyslala k občanům i k průmyslu  signál, který se nám v budoucnu může vymstít zavíráním fabrik a vysokou nezaměstnaností. V politice obnovitelných zdrojů energie je to však již tak obvyklé, že bychom si všichni měli položit otázku: pro koho? Nebo snad: za co?

 

Kateřina Konečná, poslankyně PČR a stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí