Vojtěch Filip: Musíme zastavit spirálu nenávisti a násilí

19.07.2013 09:21

Politika plošných a bezmyšlenkovitých škrtů výrazně  prohloubila ekonomickou krizi. Rapidně se zhoršuje sociální situace celé řady občanů. Právě touto optikou je třeba pohlížet na dění na sídlišti Máj.Romové jsou bez práce, tento problém tíživě dopadá i  na většinovou společnost. Výrazně se zhoršují vztahy mezi lidmi. Věci, které by se za normálních okolností řešily v dialogu, jsou hnány do krajnosti. Vrcholem je pak násilí, rasismus, nástup extrémistů na scénu.
 
Je to varující, a proto nemůžeme zůstat sedět se založenýma rukama. Neonacisté, extrémní pravice, nesmí mít v České republice žádné slovo. Abychom toho docílili, musíme přispět ke zlepšení  kondice země ve všech směrech.
V Českých Budějovicích je třeba hovořit se všemi obyvateli sídliště Máj bez rozdílu. Uklidnění situace na sídlišti bude možné, jen když budou přímo zapojeni do hledání řešení lidé, kteří zde bydlí.
 
Tím vším ale nebudou odstraněny základní příčiny vzniklého stavu. Na centrální úrovni musí nastoupit vláda, která bude považovat za svou alfu a omegu nastartování ekonomického růstu, která nebude provádět asociální experimenty, vyslyší odborníky a zvýší podíl investic jako nástroje ke snížení nezaměstnanosti. Je třeba nastolit právní řád, kde zákony budou platit bez rozdílu pro všechny stejně a jejich dodržování bude vyžadováno. Jen tak budou občané schopni nepřipojovat se k extremistickým pokusům nastolit v zemi pořádky, které si nikdo nepřejeme.

 

Jde skutečně o hodně. Pokud bude nadále zemi sužovat krize, výbuchů nenávisti a násilí bude přibývat. Tuto spirálu musíme co nejdříve zastavit.

 

 

Autor: Vojtěch FILIP, poslanec PČR a předseda ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM