Volby jsou za námi, jak dál …?

02.11.2016 09:21

Dříve než se začneme hlouběji zabývat výsledkem voleb a jeho možnými příčinami, je nutno vyslovit poděkování všem občanům, kteří k volbám přišli a dali své hlasy kandidátům za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Poděkovat rovněž všem kandidujícím, zejména kandidátu do Senátu s. Ivanu Strachoňovi a všem, kteří se podíleli na volební kampani, ať už „na chodníku“ mezi občany, u petičních stánků, nebo při přípravě volebních materiálů, plnění úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a nařízení k přípravě a průběhu voleb, včetně členů okrskových volebních komisí.

Volební výsledek nebyl úspěchem. Byl zklamáním a položil celou řadu otázek. Na jejich odpovědi nespěchejme. Počet plakátů, letáků, pochůzek je důležitý, v tomto případě ale nikoli rozhodující. O to důkladněji a s chladnou hlavou přemýšlejme:

·      Proč ztráty KSČM a ČSSD (levice) jsou téměř shodné se ziskem ANO?

·      Čím a zda vůbec, hesla a program KSČM, vyjadřovala odlišnost KSČM od kterékoli jiné strany nebo hnutí a to napříč politickým spektrem?

·      Myslí KSČM svá slova a sliby opravdu vážně?

·      Neopakovali jsme při výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin již v minulosti kritizované chyby?

·      Byla KSČM opravdu veřejností vnímána jako strana, která svou politikou usiluje o systémovou změnu a je alternativou dnešní korupční, zaprodanecké, militantní a protimírové vládní politice?

·      Směrujeme svůj koaliční potenciál k hlavnímu koaličnímu partnerovi kterým je občan žijící z poctivé práce?

·      Poměřujeme a směrujeme naší práci měřítkem odkazu největších myslitelů 2. tisíciletí, mezi které patří zejména Marx, Engels, Lenin a další?

Nehledejme v těchto otázkách sebemrskáčství, ani nepřítele ve vlastních řadách. Na to je situace příliš vážná, ale ne bezvýchodná. „Nové“ úkoly typu: „… Jakmile dosáhneme určitého cíle musíme stanovit nový politický cíl, který je dál a výš…“, nebo „..je potřeba nastavit věci abychom měli jistotu, že se vyvarujeme špatných věcí a naopak přidáme tam, kde to má strategický význam“ (HaNo 24. 10.t.r.), zřejmě k úspěchu nepovedou.

Východiskem je poctivá odpověď a řešení nejen výše uvedených otázek. Komunistická strana dokázala ve své historii překonat nejednu krizi a nepříznivou situaci. Překonejme společně i tu současnou.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostra