Volební program KSČM pro volby na MO Ostrava - Poruba

30.06.2010 00:00

1. Zastupitelstvo blíže občanům

 • Převedeme na internet jednání obvodního zastupitelstva.
 • Budeme svolávat jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách.
 • Zveřejníme všechny studie a analýzy, pořízené z peněz obvodu na rekonstrukce ulic a zeleně, ty podrobíme slyšení občanů a na základě jejich připomínek teprve zpracujeme projektovou dokumentaci.
 • Umožníme občanům vyjádřit se formou referenda ke všem závažným otázkám v obvodě.

 2.  Kultura a sport

 • Budeme pokračovat v opravách chodníků a budování nových cyklostezek.
 • Zahájíme rekonstrukci Domu kultury Poklad a uvedeme do provozu rekonstruované letní kino.
 • Maximálně využijeme možností dotací z EU ve všech oblastech.
 • Postavíme novou sportovní halu TJ Sokol Poruba.
 • Zajistíme rekonstrukci sportovního areálu a dotace na provoz TJ VOKD Poruba.

        3. Kvalitnější bydlení

 • V minulosti se naší zásluhou neprodávaly bytové domy cizím osobám, ale vzniklým Bytovým družstvům z řad stávajících nájemců. Proto tam, kde bude zájem, umožníme odprodat za přijatelnou cenu stávajícím nájemníkům zbylé bytové domy v majetku obvodu, aby si občané o výši nájemného rozhodovali sami.
 • Neustále budeme vyvíjet tlak na centrální orgány s cílem vyřešit otázku bývalých hornických bytů, nyní v majetku RPG.

        4. Zlepšení dopravy

 • Zahájíme výstavbu nových kruhových objezdů.
 • Citlivě posoudíme výstavbu nových parkovišť.
 • Postavíme podzemní garáže, kde střecha slouží jako dětské hřiště.
 • Vyvineme tlak na zahájení výstavby „Prodloužená Rudná“ pro odlehčení dopravy na ulici 17. listopadu a dostavbu „Severního spoje“.

 5. Pro lepší životní prostředí

 • Zamezíme další výstavbě Logistic parku na orné půdě v lokalitě odkud převážně vanou větry nad Porubu.
 • Podpoříme postupný přechod na bezplatnou hromadnou městskou dopravu na úkor současného neekonomického a neekologického pojíždění automobilů a tím dosažení snížení emisí v ovzduší.
 • Upravíme okolí naších domů, přidáme lavičky na pěších zónách a tam, kde je potřeba, i veřejné osvětlení.
 • Přerostlou zeleň upravíme tak, aby nepřekážela veřejnému osvětlení, dopravnímu značení a nepřinášela tmu do naších domovů.
 • Dobudujeme kanalizaci na Vřesinské ulici.
 • Zřídíme obvodní organizaci pro systémovou údržbu zeleně a udržování čistoty.
 • Rozšíříme sběr tříděného odpadu.
 • Dlouhodobě nezaměstnané zapojíme do programu veřejně prospěšných prací.
 • Postupně vyměníme odpadkové koše za funkční.
 • Psí a jiné miláčky ano, ale budeme postihovat ty, kteří jejich exkrementy sami neuklízejí.

        6. Aktivní život rodin a seniorů

 • Na základě potřeb občanů navýšíme kapacitu mateřských školek a zřídíme dětské jesle.
 • Začneme s výstavbou nového domu s pečovatelskou službou pro seniory.
 • Budeme pokračovat ve zkvalitňování ucelené sítě sociálních služeb pro ty, kteří takovou službu potřebují.

        7. Bezpečnost občanů

 • Zajistíme, aby Městská policie fungovala jako záruka bezpečností občanů i jako orgán represe proti vandalům a výtržníkům,
 • Rozšíříme kamerový systém s napojením na dispečink Městské policie.

Diskusní téma: Volební program KSČM pro volby na MO Ostrava - Poruba

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek