Vratimovský odborný seminář na téma Reformy, vítězové a poražení. A co s tím?

17.10.2011 15:21

Stručný výtah jednotlivých vystoupení z mého osobního pohledu, není to ucelený materiál. U každého výtahu přednášky je její videozáznam.

 

JUDr. Filip  Vojtěch.

Společenská situace v ČR je úplně jiná, než byla před dvěma lety a teď stojíme na dějinné křižovatce. V minulém období zklamal jak Topolánek, tak i Ústavní soud a legislativa. Paroubek to  nezvládnul a lidé se cítí naprosto oklamaní. Rok 2011 navíc přináší  válečné konflikty, pokračuje Afganistan, nastupuje Líbie a arabský svět.. Obama prohlašuje „Kdo není zastáncem americké politiky, toho zničíme“. Nastavíme tam naši demokracii a lid bude   šťasten! Boje a války ve světě jsou obranou amerických zájmů. Principem je dodání zbraní do příslušného regionu a k tomu peníze a pak to tam pomocí zbraní a demagogie změníme v náš prospěch. Ve světě vznikl tvrdý střet Individualismu se solidaritou.

Bod zlomu – co je to?

Je to společenská událost, která zásadním způsobem změní společenskou situaci a to na velmi dlouho. V roce 1989 křičeli dělníci ..“nejsme děti a nebijte nám naše děti… a došlo ke změně byrokratického vedení země. Dnes dělníci a střední vrstva nejsou spokojeni s modelem řízení země a přitom k revoluci či změně vedení společnosti se nechystají. Dnes skutečně 10 000 vládnoucích vládne 10 000 000 obyvatel země.

Lidé se stávají „věcmi“.  Svoboda vládnoucích je v rozporu s nesvobodou dělníků. V Americe dnes 8 % vládnoucích má pod sebou celé bohatství země a 45 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Je otázkou, kdy lidé v ČR vyvolají bod zlomu. Lidé nechtějí být jen věcmi a loutkami. Mají ale sílu a zastání, kdyby se rozhodli něco změnit?  Legálně na to máme volby, ale jak to s nimi a jejich interpretací u nás vypadá je všem jasné.  Jaká je úloha KSČM v tomto stavu. Pokud se postavíme do čela nového obrodného procesu, budou hrozit zrušením KSČM, nebo z nás udělají  extremisty. My ale chceme svobodu pro všechny vrstvy obyvatelstva. Pozor na to, aby se naše snahy před volbami nestřetly se snahami radikální pravice. My se musíme poctivě připravit na bod zlomu a získávat postupně spojence v celé společnosti.

Videozáznam předášky nalezmete ZDE.

 

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc

Když Řekové kupovali německé mercedesy, lodě, válečné zbraně, němci jim vše dávali za hubičku. Dluhy rostly, ale Němci nepřinutili Řeky vytvořit jediné pracovní místo. Dnes se diví. Pokud nedojde k systémovým změnám v celoevropské integraci a ekonomice v EU, musí dojít ke katastrofě. My jsme do roku 1989 vyváželi celé komplexy, elektrárny, cukrovary, strojírenské komplexy i zbraňové systémy, dnes jsme dodavateli šroubků, plechů a za tohoto stavu nemáme sílu podílet se na cenotvorbě a řešení ekonomických problémů EU. I v automobilismu jsme vlastně v zajetí nadnárodních korporací. Příklad – Sarkozy či Merklová jede do Číny, tam nabídnou  strojírenské systémy a komplexy, pouze okrajově, aby se zavděčili, řeknou něco o lidských právech. Naši jedou do Číny a křičí o lidských právech a ve skutečnosti nemají co nabídnout! Ve skutečnosti  dnes není hlad po inženýrech, po středoškolácích a vývoji,  cizí majitel přiveze výkresy a my to vyrobíme. Kapitáni našeho průmyslu to vše vědí, ale bojí se to vládě vytknout. Náš hrubý domácí produkt roste velmi pomalu, proto jsou nízké ceny práce. Za dva či tři roky nebudou peníze už na nic a vláda řekne, vždyť jste to chtěli, se vším jste demokraticky souhlasili. Současný paradox. Milionáři a miliardáři v ČR skoupili státní dluhopisy, nebudou platit daně, bohatnou dál, lidé jim  to v budoucnu zaplatí. „Státe půjčili jsme ti, ty nám pomáhej dále bohatnout, nebo tě potopíme“. V nejhorším se odstěhujeme do daňových rájů. Ve vedení společnosti nemáme ekonomy, pouze pseudoekonomy, reálná ekonomika je úplně jinde.  Dnes se na lidi práce pohlíží jako na naprosto podřadný výrobní činitel. Co s tím odbory?

Videozáznam předášky nalezmete ZDE.

 

Doc.ing. Ilona Švihlíková, PhD.

V současnosti jde o dokončení totální globalizace světa Paradoxně světová krize spíše ohrožuje Ameriku a náš západ. Rozvojové krajiny jdou a hledají svou vlastní cestu. Německo už hlásá, že se nechce dále zadlužovat. Světové ekonomické organizace předpokládají, že dojde k tomuto růstu:

Vyspělé země s kapitalistickým systémem                           maximální růst 1 – 2 %

Rozvojové země s východní Asií                                                                   7 – 8 %

Japonsko se po letech zázračných růstů dostalo do úplné stagnace!

Celosvětově roste zadlužení. Velké balíčky z centrálních bank do ekonomiky nic nepřinesly.

Zadlužení:

Japonsko                                                        200 % HDP

USA                                                              100

Řecko                                                            145

Německo                                                         65

ČR                                                                 38

Kdo jsou za těchto okolností vítězové a kdo poražení?

Vítězové jsou všichni ti, kteří mohu z republiky utéci, nadnárodní korporace, milionáři.

Poražení jsou ti, kdo  trpí současnou vládu a nemají kam utéci, přitom tvoří skutečný stát.

Světová krize je ve skutečnosti rakovina ekonomiky a státy ji neřeší, bude růst dále.

Předpokládaný vývoj do budoucna:

  1. Kapitalismus se zvetí a pomůže si sám, lidi k tomu ale nebude potřebovat.
  2. Nastoupí autoritářský systém a bude mít fašizující tendence.
  3. Růst vlivu OSN a tlak na národy, aby se domluvily, je to pouhé přání.
  4. Dojde k nárůstu napětí a dojde k revolucím a válkám, možné jsou impulzy zdola!

Jaká je naděje lidstva pro nejbližší  makroobdobí vývoje?

Citát Brezinského – USA.

„Globální lid se začíná probouzet proti elitám, vlaštovky jsou tu v podobě Afriky a Asie“.

Videozáznam předášky nalezmete ZDE.

 

Prof.PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

V prostých lidech se hromadí hněv a to nejen u nás, ale v globálním měřítku. Lidská práva už nejsou havlovskými lidskými právy, ale jsou zpolitizovaná. Na celém světě se mluví o lidských právech, ale nikde se nedodržují.

1,5 miliardy lidí ve světě má denní příjem do 1,5 dolaru na den.

180 milionů dětí jsou bezprizorní a bez podpory.

1 miliarda lidí ve světě trpí soustavným hladem.

Kde se vlastně vzaly lidská práva jako pojem?

Velká francouzská buržoasní revoluce.  Termín byl vykoupen hektolitry krve.

Deklarace nezávislosti USA. Vše zůstalo pouze na papíře a LP se změnila na politická práva.

Deklarace lidských práv – OSN – 1948

SSSR v roce 1936, Stalin stanovil lidská práva jako součást sociálních práv občana.

Ve 20 století byla propagována lidská práva v komunismu, ale 24 milionů lidí to zaplatili životem. Proč k tomu dochází, byly to chyby v osobnosti vůdců?

Ne. Robespier byl okamžitě proti rozsudkům smrti vynášeným revolučními tribunály, později sám rozpoutal strašná krveprolití ve Francii. Není to vlastně průvodní ideál a po vítězství se vše obrací o 180 stupňů?

Poprava Milady Horákové byla zbytečná a nesmyslná ze strany naši levice, nic by nám neudělala a dnes posloužila jako bič proti všem levicovým snahám.

Za Cara v Rusku zemřela přes 64 milionů lidí.

Revoluce vznikne, když utiskovaní už nemohou snášet útlak, ale když zvítězí, převezmou metody utlačovatelů původních.

Belgický král byl vzorem uplatňování lidských práv a OSN mu přidělilo vládnout nad Kongem v Africe. Za tři roky z původních 20 milionů obyvatel této země zůstalo jen 8 milionů. Dnes neexistuje země  na světě, která by dodržovala lidská práva!

Amerika sice sepsala a hlásá lidská práva, ale nikdy je nedodržovala.

Ve skutečnosti i fašistické Norimberské zákony vycházeli z amerických unijních zákonů.

Co jsou v dnešním světle lidská práva? Ve skutečnosti neexistuje přesná formulace.

Svoboda  je chápána naprosto odlišně a každý ji hájí podle svého. Je svoboda vlastně první lidské právo? I vlk chce být svobodný, ale je?

Na světě jsou dvě skupiny v této oblasti. Jsou vězňové svědomí (trpí) a ve skutečnosti jsou mnohonásobně častější vězni  chudoby. I Hitler hlásal právo na vlast a prostor!

Musíme mít na vědomí, že lidská práva jsou zcizitelná a zneužitelná!

Videozáznam předášky nalezmete ZDE.

 

PhDr. Zdeněk Zbořil

V současné době už se nejedná o nedůvěru k vládě, straně, ale k celému systému. V celém světě se začíná zkoumat a studovat pojem opozice, co to vlastně je a jak s ní zacházet. Neexistuje žádný zákon, který by stanovil práva a rozsah činnosti opozice. Opozice je chápána jako boj o moc a pro vládnoucí je to nebezpečný soupeř!

V ČR se ustálilo, že když se jakákoliv parlamentní či neparlamentní stana či hnutí dostane na vzestup, ihned je označena za extremistickou  či teroristickou. KSČM neoznačují za extremistickou (snad senátor Štětina) ale za nedemokratickou. Nikdo sice nezná přesný pojem nedemokratická, ale stačí to na dehonestaci strany.

Opozice – Integrální – boj proti systému, i revolučně, chce za každou cenu změnu!

                  Fundamentalistická -  chce reformy, ale na základě práva. Dnešní stav v ČR

                  Specifická – útočí proti systému, náhle vznikne, rychle zaniká. Charta 77.

                                      Děkujeme odejděte! Občanské fórum. Nezáleží na iniciátorovi. 

                  Frakční -  uvnitř vlastních řad a hnutí usiluje o získání moci. Volební agentury

                                   stran, vzniknou a mají úkol, dovést lidi k volbám, potom zaniknou.

Medializace opozice.

Televize lže a lže, až se práší a nikomu to nevadí. Zneužívá výroků proti autorům a nečistými praktikami hýbe veřejným vědomím. Používá se antisocialismus a antikomunismus a prezentuje vybrané osoby, viz Štětina pro zákaz KSČM. V ústavě ČR je psáno, kdo brání činnosti politické strany, má být potrestán a jeho hnutí zrušeno.  Proč se tak neděje v ČR?

Česká televize ukazovala německé občany při snaze opustit NDR, nechávali Trabanty a Wartburgy v Praze na ulicích a češi je vykrádali a svobodně i beztrestně si věci a součástky odnášeli domů. Možná to byl prvotní motiv i pro období po 1989, vše se dá ukrást a odnést domů, vše beztrestně. Navenek hlásáme – co bylo ukradeno, musí být vráceno (že je to hezké). Kalousek hlásá  „Stát přece nebude vyrábět pivo!“ Ale i král si v minulosti nenechal sáhnout na rybníky, pivovary či lesy!!!

Bohužel už Werich zpíval „Blbci nad námi vždycky zvítězí, my s nimi však přesto musíme pořád bojovat“.

Videozáznam předášky nalezmete ZDE a ZDE.

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc

Tunel na konci světla. ČR už dlouho nemá vlastní vládnutí, je to klasická mafie.  Mafie poskytuje ochranu tam, kde není jisté, že se zvítězí legálními prostředky. U nás jde o nesmyslné vydírání mas. Nejdříve se nastolí strach, potom se najde řešení a nakonec to lidé odskáčou a zaplatí. Dnes jde o privatizaci veřejného sektoru a systému, který dříve chránil dělníky, živnostníky, střední vrstvu a  lidi práce, dnes jsou tlačeni do soukromých fondů.

Tunely na konci světla.

  1. prvně se vytunelovala minulost. Vše co bylo vybudováno lidmi před rokem 1989

 prý chudá ekonomika,  dalo vzniknout řadě milionářů a dokonce miliardářů ze dne na den, značný kapitál se vyvedl ze země do zahraničí. Klaus a Havel hlásali, že konečně spějeme do blahobytu.

  1. pak se vytunelovala přítomnost. Ekonomika nevedla k růstu a blahobytu, po Klausovi

se vyklubali kostlivci ve skříních. Vznikají mafiánské kliky a nikdo to nechce vidět. Narostl státní dluh. Ještě tu zbyl Zeman a následně Sobotka, potom Fischer.Nastupuje Topolánek a Kalousek. Bohatí bohatnou a jsou zproštěni daňových povinností. Po roce 2006 už toho moc nezbývá k privatizaci. Kalousek hlásá, že stát táhnou ke dnu chudí lidé, nemocní a důchodci. Máme viníka všeho, mládeži, jen toho využijte.

  1. čeká nás privatizace budoucnosti.

Otázka dneška. Jak ochránit bohatství bohatých, umožnit jim vložit majetky do pochybných fondů, ne do výroby. V této době se již jedná o důchodové fondy budoucna každého občana, čeká se na tunelování zdravotnictví a školství. Všechny tyto tunely sponzorují normální lidé, kteří z jejich výnosů nebudou mít nikdy žádný prospěch. Současné státní dluhopisy Kalouska jsou jen třešnička na dortu. Je to jistota pro zbohatlíky. Dostanou úroky a my normální jim to ještě zaplatíme. Oni k tomu nebudou platit ani žádné daně.

Celé lidstvo po staletí  provází stále stejný scénář.

Vládci se spojí se střední vrstvou a společně udolají  všechny lidi zdola, dělníky a proletáře.

Následně po svém vítězství zmasakrují i střední vrstvu.

Videozáznam předášky nalezmete ZDE.

 

Zaznamenal: PhDr. Ing. Horák Jaromír

Diskusní téma: Vratimovský odborný seminář na téma Reformy, vítězové a poražení. A co s tím?

Строительная компания в Одессе и Одесской области.

Datum: 25.05.2021 | Vložil: amigihoomma

СК "А-Проект". Работаем в Одессе и Одесской области!

<u>Выполняем все виды строительных услуг</u>!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ФАСАДЫ ЗДАНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ КВАРТИР
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

web portal

<a href=https://a-project.com.ua/price.html>Сайт нашей компании</a>

Přidat nový příspěvek