Východiskem ze současného marasmu je okamžitá demise vlády

08.12.2012 22:00

 

Tisková zpráva KSČM: Informace ze 4. zasedání Ústředního výboru KSČM.

4. zasedání ÚV KSČM mělo tentokrát rozsáhlejší program. Kromě otázky doporučení k prvnímu kolu prezidentské volby se zabývalo vyhodnocením aktuální politické situace, hodnocením výsledků a průběhu letošních voleb do Senátu PČR a krajských zastupitelstev, přístupy KSČM k otázce boje proti korupci, zkušenostmi z působení Spojenectví práce a solidarity, rozpracováním sjezdových úkolů pro oblast vnitrostranického života, plánem práce ÚV KSČM na první pololetí r. 2013 a dalšími organizačními otázkami.
 
Předseda ÚV KSČM V. Filip ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že zástupce KSČM zvolené do krajských funkcí bude čekat velmi náročná práce a že nesmí zapomenout, že jejich přístup musí mít vždy lidský rozměr. Konstatoval, že zesílené útoky na KSČM v krajích prostřednictvím témat minulosti jsou projevem snahy dosáhnout toho, aby se lidé zabývali tím, co bylo, a zapomněli na současnost a budoucnost. Připomněl poslední kroky vlády, které si vládní koalice odhlasovala přes odpor většiny občanů, a to i hlasy poslanců stíhaných pro korupci. Odmítl tvrzení, že restituce pomohou oživit ekonomiku.
 
Připomněl, že z původní vlády kromě premiéra zbývají už jen 4 ministři a že taková obměna je v ČR dosud nevídaná. KSČM nelituje těch, co odešli, ať to bylo z důvodu neschopnosti nebo pro korupci, ale ukazuje to celkový personální stav vládních stran, které nejsou schopny dát návrhy, které by odborně i morálně odpovídaly náročnosti funkce. Snaha posilovat elitářský systém místo systému demokratické soutěže stran odporuje podle V. Filipa základnímu principu ústavy. Veřejné prostředky dnes slouží na fungování systému samotného, nikoli na to, nač je systém zřízen – např. se řeší prostředky na platy policistů, ale neřeší se prostředky na výkon jejich práce. Pokud systém zkolabuje, bude kriminalita dál růst. Stejně nefunguje systém sociální, ať už jde Úřad práce, sKarty, či uzavírání smluv pojišťoven s regionálními nemocnicemi aj. Problém s nemocnicemi vědomě vláda „hází“ na kraje a z centra to bude ještě „podkopávat“, aby pak mohla tvrdit, že to levice v krajích neřeší. Celá politika současné vlády má i velmi negativní zahraniční rozměr. Je sice pěkné, že nám premiér Izraele přišel poděkovat, ale odvracejí se od nás kvůli tomu jiní. Problematické je podle slov V. Filipa i fungování ČR v rámci EU – rozvrací ji, místo aby se orientovala na rozumný rozměr integrace. Na závěr se předseda ÚV KSČM soustředil na problémy, které čekají nově zvolené zástupce KSČM v krajích. Budou muset prokázat, že jejich odbornost odpovídá funkci, že jsou schopni rozhodovat ve prospěch občanů, že systém nebude fungovat dovnitř, ale pro občany. Za důležitou označil vysokou odbornost, popř. využití odborných poradních týmů. Zdůraznil, že KSČM získává lidi i tím, že ji nestíhá žádná aféra. Varoval krajské zastupitele, aby se nenechali nalákat do pasti, kterých bude mnoho. Nastupují v krajích, kde často vládli ti z ODS, kteří jsou symbolem korupce. Hlavním úkolem je zpřetrhat korupční vazby. Útoky na KSČM jsou podle V. Filipa na KSČM vedeny většinou právě z obavy z toho, že její zastupitelé zůstanou čestní a rozbijí existující kartely. Vyzval rovněž k trpělivosti a rozvaze, aby i na provokace zástupci KSČM reagovali správně. Vyzval také k podpoře těch zastupitelů i jejich rodinných příslušníků, kteří se stali terčem útoků.
 
K postupu současné vládní koalice přijal ústřední výbor samostatné stanovisko (viz příloha).
 
V diskusi k otázce případné podpory některého z kandidátů v prvním kole prezidentských voleb se objevila řada názorů. Od členů ÚV KSČM zazněla podpora nebo naopak dílčí kritika směrem k oběma kandidátům, J. Dienstbierovi i M. Zemanovi, ale i stanoviska shodná s doporučením VV ÚV KSČM, který jednal ráno bezprostředně před zahájením zasedání ústředního výboru a dospěl k závěru, že jsou důvody pro podporu obou kandidátů, a bude proto nejlépe, aby o této otázce v prvním kole rozhodli sami voliči. K tomuto názoru se přiklonil nakonec i celý ÚV KSČM, který přijal následující usnesení: ÚV KSČM doporučuje pro 1. kolo přímé volby prezidenta republiky podporu kandidátům od středu nalevo, s tím, že o podporu si požádali Jiří Dienstbier a Miloš Zeman.
 
ÚV KSČM dále projednával průběh a výsledky voleb. Většina vystupujících ocenila, že předložený materiál shrnuje všechny názory, které k volební kampani vyjádřily krajské i okresní orgány strany, a dává proto základ k tomu, aby se při rozhodování o příští kampani mohly tyto otázky znovu posoudit. K politickým závěrům z hodnocení voleb a z vyjednávání krajských koalic se ještě vrátí VV ÚV KSČM. V diskusi mj. zazněla i připomínka, že mezi neplatnými hlasy z důvodu záměny obálek ke krajským a senátním volbám byly i hlasy pro KSČM. Předseda poslaneckého klubu poté členy ÚV KSČM informoval, že poslanecký klub už pracuje na legislativním návrhu.
 
 
Autor: Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí Mediálního úseku ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM