Vydání 1. dílu Marxova kapitálu

05.11.2017 09:52

V květnu příštího roku uplyne již 200 let od narození filosofa, ekonoma, sociálního vědce, politika a teoretika dělnického hnutí Karla Marxe. Jeho myšlenky inspirovaly mnohé revoluce a politické režimy. Vyzýval společně s nejbližším přítelem a spolupracovníkem Bedřichem Engelsem ke spojení proletářů všech zemí a k revolučnímu hnutí. Sepsali program Manifest Komunistické strany, který se postupně stal revolučním programem celého mezinárodního dělnického hnutí.

Marx svými myšlenkami ovlivnil dějiny 19. a 20.století a má nám co říci dodnes. Proto v anketě britské BBC byl v roce 1999 vyhlášen největším myslitelem druhého tisíciletí.

K jeho stěžejním teoretickým přínosům patří zejména Kapitál, který napsal ve třech dílech, z nichž 1.díl (1.kniha) vyšel(a) před 150 léty v roce 1867. Studium Marxova Kapitálu nepatří k jednoduchým počinům nejen z hlediska rozsahu, (v českém vydání jde o cca 2500 stran), ale zejména vědeckosti díla a jeho kvalitativní náročnosti.

Nejznámější 1.kniha je uspořádána do sedmi oddílů a 25 kapitol a umožňuje čtenáři seznámit se s výrobním procesem kapitálu. Řeší otázky zboží a peněz a jejich přeměny v kapitál. Dále se zabývá výrobou absolutní a relativní nadhodnoty a mzdou. Marx věnuje pozornost akumulačnímu procesu kapitálu a všeobecnému zákonu kapitalistické akumulace. Závěrem stručně charakterizuje moderní teorii kolonizace.

Ve druhé knize se věnuje procesu  oběhu peněžního, produktivního a zbožního kapitálu, jeho reprodukci a oběhu celkového společenského kapitálu a dále akumulaci a rozšířené reprodukci.

V třetí knize řeší celkový proces kapitalistické výroby. Zejména se zabývá problematikou zisku. Kromě těchto 3 knih Marx rukopisně zpracoval teorii o nadhodnotě, což měla být 4. kniha Kapitálu.

Uvedené výročí by mělo být impulsem pro všechny. Ti lidé, kteří se s dílem Marxe již seznámili, by si měli připomenout obsah tohoto významného díla a ti, kteří neměli dosud příležitost vzít do rukou Marxův Kapitál by neměli váhat, tak učinit nyní.

M. K. Ideologická komise MěV KSČM