Výsledek krajských voleb vnímáme jako velmi zavazující a zlomový

04.02.2013 21:01

 

Rozhovor s 1. místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem.


Prosincové zasedání projednávalo i hodnocení krajských voleb. Zopakujme si jejich výsledky z pohledu KSČM…
 
Velmi mě těší podpora, kterou voliči v říjnových volbách KSČM vyslovili, a ještě jednou bych jim chtěl srdečně poděkovat. Volební čísla hovoří jasně - vítězství v Ústeckém a Karlovarském kraji a celková podpora přesahující dvacet procent. Pozitivně také vnímám výsledek koaličních vyjednávání, do kterých jsme šli s jasnou prioritou, že nám nejde o posty, nýbrž o dodržení toho, co jsme voličům slibovali – tedy prosazení stěžejních programových bodů. Na základě těchto jednání vzniklo devět otevřených krajských koalic a další dohody, takže čistě v opozici je KSČM pouze v Libereckém kraji. Nepotvrdily se argumenty některých našich protivníků, že nemáme dostatek odborníků potřebných pro fungování krajů. Zároveň však vnímáme tento výsledek jako velmi zavazující a zlomový pro samotnou KSČM a věřím, že KSČM ani kandidáti důvěru v ně kladenou nezklamou.
 
 
Jak se podařilo naplňovat úkol v zastoupení mladých?
 
Děkuji za tuto otázku, protože díky ní se ukazuje nepravdivost tvrzení, že KSČM je strana starých lidí. Na kandidátkách jsme měli spoustu mladých šikovných komunistů, kteří ve volební kampani odvedli velký kus práce. Za myšlenky sociálně spravedlivé společnosti se snažili bojovat i na sociálních sítích, kde se tyto mladší ročníky přirozeně pohybují. Samozřejmě i v této oblasti existují mezery, které se však snažíme minimalizovat a podíl mladých na kandidátních listinách zvyšovat. Například v Moravskoslezském kraji je z dvaceti krajských zastupitelů osm ve věku do čtyřiceti let. Také bych rád připomněl, že KSČM má nejmladšího krajského zastupitele v celé ČR.
 
 
A žen?
 
I v případě žen má KSČM zájem na tom, aby ji aktivně reprezentovaly. Proto se na kandidátních listinách objevují v hojném počtu. Nejinak tomu bylo i ve volbách do krajských zastupitelstev a Senátu, kdy žen kandidovaly téměř dvě stovky a téměř padesát z nich usedlo v krajských zastupitelstvech. Mohou do politiky vnést jiné pohledy, stejně jako v předchozí otázce mladí. KSČM se také může pyšnit titulem Strana otevřená ženám. Tento titul získala od Fóra 50 %, které hodnotí politické strany z hlediska politiky dodržování rovných příležitostí pro muže a ženy.
 
 
Jaký byl, pokud jde o kandidáty, podíl nestraníků a kolik jich vlastně na kandidátkách KSČM bylo zvoleno?
 
Též nestraníci mají nezastupitelné místo na našich kandidátkách. Nečlenů v krajských volbách tentokrát kandidovalo více než sto třicet a v lavicích krajských zastupitelstev jich zasedly téměř tři desítky. O tom, že nestraníci nejsou v KSČM omezováni, svědčí například Jihomoravský aPardubický kraj, kde kandidáti bez politické příslušnosti byli dokonce lídry kandidátek. Osobně však vidím mnohem větší potenciál pro nestraníky v komunálních volbách.
 
 
Jak stranické orgány hodnotily volební kampaň?
 
Co se týká naší volební kampaně, tak jsme se ji snažili vést korektně a v rámci lidské slušnosti, což se o některých dalších stranách říct nedá. Zejména nechutné výpady v některých obvodech proti postoupivším kandidátům do druhého kola senátních voleb byly mnohdy opravdu za hranou slušnosti. Poukazovali jsme zejména na konkrétní problémy a nabízeli řešení, která máme. Jako všude i zde bychom nalezli nedostatky, avšak zaznívalo převážně pozitivní hodnocení. Podle mě je nejdůležitější částí kampaně sociální realita občanů, kteří jsou stále více ožebračováni, a tito občané (nebo aspoň část) si svou situaci uvědomili.
 
 
Jaké byly nedostatky a co z nich plyne pro budoucnost?
 
Musím říct, že při kampani do krajských zastupitelstev a Senátu nám lidé ve velké míře vyjadřovali podporu a krom excesů, které jsem popisoval v předchozí otázce, se jednalo spíše o výjimečné případy. Setkali jsme se s přelepenými plakáty a několika rozbitými nástěnkami. Nedostatky při vedení kampaně, pokud vznikly, tak často na základě nepochopení či špatné komunikace, takže toto je jedno z míst, na kterém bychom mohli zapracovat. Tu a tam se objevovaly výtky, které však měly specifický charakter.
 
 
Jak jste hodnotili aktivitu samotných kandidátů?
 
Kandidáti si tyto volby skutečně, jak se říká, »odšlapali« a já jim musím stejně jako voličům vyjádřit obrovský dík. Samozřejmě se rozdíly vyskytovaly, ale těší mě, že to nebyly rozdíly způsobené nezájmem kandidáta, ale často například jeho pracovním vytížením. Do volební kampaně se zapojovali i kandidáti z nižších míst.
 
 
Jak byla využívána média?
 
Na tzv. nestrannost našich »seriózních« médií, která jsou povětšinou v rukou miliardářů či německých vlastníků, můžeme zapomenout. Média se snaží dlouhodobě KSČM izolovat. Pokud o naší straně náhodou přinášejí nějaké zprávy, jedná se většinou o účelové či zkreslené informace. Co se týká těchto voleb, tak naši kandidáti byli připraveni s médii komunikovat, a to na vysoké úrovni. Například vystoupení našich kandidátů v předvolebních debatách ČT hodnotili odborníci i občané velmi pozitivně. Naše myšlenky a postoje prezentovali zejména Haló noviny a sami kandidáti či sympatizanti.
 
 
A co nová média, sociální sítě?
 
Sociální sítě a nová média jsou oblastí, do které se snažíme pronikat. Ukazuje se, že v posledních letech mají velký vliv zejména na mladší generaci. Samozřejmě každé přiblížení se občanům a prezentace myšlenek je pro KSČM užitečné, protože, jak jsem říkal v předchozí odpovědi, klasická média nám nakloněna nejsou. Právě sociální sítě mohou tuto funkci poměrně efektivně plnit.
 
 
Zasedání ÚV KSČM také doporučilo některé oblasti, na které by se strana měla v příštích volbách více zaměřit. Které to jsou?
 
Chtěl bych dodat, že k hodnocení výsledků podzimních voleb se ještě jednou vrátíme počátkem února na zasedání VV ÚV KSČM, tentokrát se zaměřením na povolební vyjednávání. Nepochybuji o tom, že z tohoto jednání vzejde mnoho úkolů a podnětů pro další volby.
 
Základním úkolem je sestavování vyvážených kandidátních listin tak, aby na nich byly zastoupeny jak ženy, tak zastoupeni mladí a zejména odborníci. To je však dlouhodobá strategie KSČM. V tomto ohledu začneme připravovat kandidátky do sněmovních voleb a voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat na jaře roku 2014. Na podzim 2014 nás ještě čekají volby do třetiny Senátu a obecních a městských zastupitelstev, včetně voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jak vidíte, rok 2014 bychom mohli označit za supervolební.
 
Jinak jsme si také vyzkoušeli nové formy kampaně, která byla spojena například s peticí proti tzv. církevním restitucím, a ukázaly se jako přínosné, proto bychom v nich chtěli pokračovat. V souvislosti s novými cestami k voličům bychom se měli také zaměřit na již zmiňované sociální sítě a práci s mladými. Úkolem číslo jedna je však pro KSČM v tuto chvíli sestavení kandidátních listin do voleb obecních a městských zastupitelstev.
 
 
Autor: Jaroslav KOJZARZdroj: Haló noviny