Vystoupení poslance Stanislava Humla na zasedání PS dne 5.6.2102 ve věci vydání D. Ratha trestnímu stíhání.

06.06.2012 08:21

 

Dobrý den. Vážená paní předsedkyně nebo pane předsedo, dámy a pánové, já jsem do poslední chvíle váhal, jestli vystoupím nebo nevystoupím, ale po tom projevu kolegy Zaorálka jsem se rozhodl, že ano.
 
Já si myslím, že tady ještě nepadlo to podstatné. Mám to uvedené takovým příběhem. Představte si následující situaci. Kohokoli z vás zadrží na ulici chlapík, prohlásí se za kapitána zámořské lodi registrované v České republice a šoupne vás do vlastní basy. Podle trestního zákona k tomu je kapitán lodi mimo území České republiky oprávněn. Řeknete: sakra, ale my nejsme na lodi a nejsme ani mimo území České republiky. A on vám odpoví: co na tom, to je maličkost. Jako maličkost nebo detail zřejmě orgány činné v trestním řízení ve věci David Rath ignorují článek 38 Listiny základních práv a svobod - nikdo nesmí být odňat svému soudci. To pravidlo má za cíl vyloučit možnou manipulaci s přidělením případu konkrétnímu člověku, konkrétnímu soudci ve věci a cílem je opravdu nestranné a nepodjaté rozhodování. Na ten ústavní princip potom navazuje v trestním řádu § 18 - řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit, pak rozhoduje bydliště nebo pracoviště obviněného. No a pokud ani to nevíme, pak rozhoduje, kde čin vyšel najevo. Pokud anonym poslal oznámení do Brna, pak je poslední instance Kraj jihomoravský. Pokud anonym do podání napíše, že podezřelý kupoval zmrzlinu v Ostravě, není to důvod zahájit právě tam a odposlouchávat prostory v Aši.
 
Veškeré zdroje generují v této věci tento fakt a David Rath to tady před chvilkou potvrdil. Příslušnost pro dozor Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vznikla díky zmínce o projektové kanceláři Aria, která vypracovala původní nenavýšenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. To mám z tisku.
Nenavýšenou. Jediné, co tady z tohoto sdělení vyplývá, je fakt, že v severních Čechách k trestnému činu nedošlo. Spis nebyl odtajněn ani obhájcům, lze tedy předpokládat, že důvody, proč konalo zastupitelství v Ústí, se stále vyrábějí, anebo hledají. Je to podobné jako přiznání policistů, že obcházeli informační systém, to čert vem.
Ale všechno dohromady to svědčí o dvou věcech. Dokonce o třech už. Selhává systém, státní zástupci si nevěří a úspěchu lze dosáhnout jedině díky ohnutí práva. Od začátku byl cílem David Rath a byl mu odňat jeho soudce, a doutná podezření, že se státní správa naučila vyrábět kauzy na objednávku, a to by bylo to nejkatastrofálnější.
 
Ti státní zástupci jsou totiž vázáni citovaným ustanovením trestního řádu. Ne že ne. Vyhláška, která upravuje jejich činnost, totiž přesně a zcela pregnantně říká: K výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním je příslušný státní zástupce, přidělený ke státnímu zastupitelství, které působí při soudu , jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni. To je tentýž soud, stalo se to tam, bydlí tam obviněný, anebo to tam vyšlo najevo.
 
U Ratha víme, kde bydlí, kde pracuje, je zřejmé, kde se skutek stal, můžeme přemýšlet nad Prahou nebo Středočeským krajem. A co tedy koná ve věci kapitán lodi, která neexistuje? Víte, není to jedno, opravdu ne. Je to porušení listiny základních práv a svobod ze zákona, navazujícího na ústavu, z které všechna tato omezení vycházejí a mají smysl. Státní moc si nesmí usurpovat víc práv, než jim dává zákon. Pokud to připustíme, jsme na cestě do pekel, opravdu. Pouštíme z řetězu Krakena, možná jsme ho už pustili, protože ta kauza není poprvé, kdy se může snadno vymknout kontrole. Dnes je u moci Kubice, Nečas, Pospíšil u těch silových věcí, a zítra vám to oplatí třeba Sobotka, Hašek nebo Tejc. Anebo děláte všechno pro to, aby vám to oplatit nemohli.
 
A pozítří to dopadne na vás v Liberci, Ostravě, Brně nebo Suché Lozi. Když se dnes budete všichni bát aspoň nahlas říci svůj názor, tak vás nikdo nebude poslouchat zítra, protože pak už vás nikdo ke slovu ani nepustí, vy se budete bát, přijdou pro vás pánové v černých pláštích. Takhle totiž začínaly všechny totalitní režimy.
 
Pravidla musí platit pro všechny. Od toho ta pravidla jsou stanovena zákonem a nota bene v Ústavě.
 
Tak znovu. Jsou tady otázky na stole. Je v souladu s Ústavou, aby byl poslanec 14 dnů ve vazbě, aniž byl sněmovnou vydán k trestnímu řízení? Jen díky extenzivnímu výkladu práva ano, ale v trestním právu je extenzivní výklad nepřípustný. To mě učili na fakultě.
 
Takže jediná správná odpověď je, takhle ne. Bylo možné získat souhlas sněmovny před rozhodnutím o vazbě? Lhůta je krátká, ale když bude válka, tak se také nesejdeme? Je to možné, stačí zvednout telefon. Detail nebo chyba usmívající se asistentky kapitána neexistující lodi?
 
V kolébce demokracie platí, že důkazy, které byly získány v rozporu se zákonem, jako by nebyly. A skutečně nezávislý soud propustí i podezřelého z vraždy díky procesním chybám. Můžeme si o věci myslet, co chceme, ale jedno je jisté. Ústava tam stále něco znamená.
 
Je zneužití moci, když se nepostupuje podle přesně daných procesních pravidel a je úplně jedno, jestli obviněný je pán nebo kmán.
 
Byl jsem také vydáván. Je tomu rok. Nevydali jste mě tenkrát, i když jsem vás o to žádal. Pravda, na rozdíl od pana Paroubka jsem nehlasoval sám pro své vydání, jenom jsem se zdržel. V hlasování o osobnostních věcech to považuji za normální. Kauza se naštěstí přesto dostala k soudu, který nyní minulý týden rozhodl. Případ soudce zastavil. Řízení proti mému kolegovi. Z toho přesně vidíte, jaká to byla ptákovina.
 
Kdybych nebyl politikem, spis by se ani nenarodil a soudním verdiktem to bylo potvrzeno. To, že mě chce policie vydat, tenkrát psaly všechny servery a všechny noviny a vysílaly to všechny tři televize. Že soud řízení zastavil, jsem si přečetl jenom na internetu, Aktuálně.cz a na serveru Týden.cz. Pro ostatní to byla zpráva absolutně nezajímavá. A dokonce ještě dneska, když si dnes přečtete Lidové noviny, tak tam vidíte, že Huml se bránil vydání. Absolutně zkreslené informace. Cílem bylo pošpinit, nic víc.
 
Tím chci říct, že jde mnohdy o ryzí politický boj, ať už uvnitř stran, což bylo zřejmě v mém případě, anebo i mezi nimi. Podle toho, kdo právě ovládá vnitro a spravedlnost.
 
Vydávali jsme Víta Bártu a Jardu Škárku. Podívejte, jak dopad jejich soud. Všemi vychvalovaný vystresovaný soudce Šott rozhodl, že půjčka je úplatek. Takže pokud tomu tak je, budeme zítra vydávat Martina Vacka, který tady není, předsedu jednoho našeho výboru. Půjčil si od Bárty také za stejných okolností. Přijal tedy půjčkou úplatek, a to je trestný čin. Že je to blbost? To je výklad práva, jaký udělal soudce Šott.
 
Kolega Škárka má nepravomocně zákaz činnosti za to, že oznámil podezření z trestného činu a předal policii hromadu, doslova hromadu důkazního materiálu, a mj. jsme se díky němu dozvěděli o etickém kodexu věcí veřejných, kde se strana chystala 10 % zakázek dělit mezi své členy a partaj, svědci z řad poslanců Věcí veřejných u soudu trpěli podle soudce amnézií, vysmíval se jim, a pak přesto o jejich výpovědi opřel rozsudek. To byl první politický proces.
 
Po rozsudku jsem toho litoval, že jsem je vydal, že jsem hlasoval pro vydání, a zapil jsem to těžkým francouzským vínem.
 
Zpátky do současnosti. Teď už jen chybí, aby kolega Rath, ač evidentně zdráv, statečně se tady vyjadřující mezi námi, a věřím, že je to velmi těžká pozice, spáchal ve vazbě sebevraždu. I když je v plné fyzické kondici a síle, jak jste moli vidět. Zaregistrovali jste, jak nás na to ve sdělovacích prostředcích připravují v rozhovorech s psychology? Když je státní moc schopna překračovat pravidla hry v Ústavě, v Listině základních práv a svobod, je jen krůček k likvidaci fatální, totální. I to je pro některé naše spoluobčany takový detail, takové sfouknutí svíčky.
 
A nyní to nejpodstatnější. Jak mám věřit lidem, státním zástupcům, soudcům, pokud sami nerespektují zákon? Jak mám věřit, že to, co říkají o důkazech, je pravda, když vidíme, jak jsou schopni a ochotni ohýbat, rozumějte porušovat, Ústavu. Kdo je schopen ohnout procesní pravidla, tak je schopen si připilovat odposlech, softwarové úpravy nejsou problém.
 
Práce těchto lidí je postavena na pevném morálním základě a jejich schopnosti se pravidlům plně podřídit. Nevidím do spisu. Nemohu tedy tvrdit, že je důvod k nějaké stoprocentní, absolutní nedůvěře, ale náznaky tady jsou a není jich málo.
 
Pochybnosti o místní příslušnosti státní zástupkyně nevyvrátila. Byla na to několikrát tázána.
 
Já se tedy ptám: nepostoupila justiční mafie do druhého levelu? Místo zametání pod koberec vyrábění kauz. Je standardní, aby oznamovatele vyslechl náměstek nejvyššího státního zástupce? Zkuste to kdokoli z vás udělat. To se může podařit jedině po telefonátu z velmi, velmi vysokých míst, aby vás byť jen přijal, natož s vámi osobně něco sepisoval.
 
Máme se smířit s realitou, že se ze státní správy pouštějí fragmenty odposlechu, které poškozují nepohodlné jednotlivce? Provokativně odpovím, proč ne. Ale ať ta pravidla platí pro všechny. Pověsme na premiéra mikrofon a pusťme si jeho dech on-line 24 hodin na internet, ať slyšíme, co si povídá se slečnou Nagyovou. Proč ne, když můžeme poslouchat Janouška, Béma, číst si už dnes, aniž by proběhl soud, odposlechy Ratha. To by se všem určitě líbilo.
 
Taky cítíte, že to nejde? A uvědomujete si, že možná i slečnu Nagyovou brzy uslyšíme, jen co to zboží následnice bezpečností agentury, nebo nějaká úplně jiná, získá? Pokud to samozřejmě sám odposlouchávaný nezaplatí krví.
 
Zrušme informační systém u policie, když z něj informace tečou, nechme na anonymech, ať si samy rozhodnou, který státní zástupce to bude vyšetřovat. Anebo naopak, nechme na obviněných, ať si sami zvolí svého soudce. Nebo to budeme losovat. Za důkaz pojďme považovat všechny odposlechy bez ohledu na to, kdo je pořídil. A kalkuly ODS, pánové, nebo jak těm zásadám vznešeně říkáte. To pan premiér stejně už dávno zakopal hluboko pod zem. Tedy pohřbil.
 
Máme tady tři odpovědné za současný stav. Já ta jména snad ani nebudu říkat, vždyť je víte. Ale řeknu je. Já to vidím tak, že to je premiér Nečas, ministr Pospíšil a ministr Kubice.
Pamatujme si je. Radek John, který si dnes přisuzuje zásluhy na tomto stavu, opět neví, o čem mluví. Jeho nový pořad Na vlastní uši ten však zaujal veřejnost. Tedy opravdu. Bez odpovědi na otázku, proč je ve věci příslušný severočeský soud a zda vůbec, se nám nebude lehce rozhodovat pro vydání Davida Ratha. Všechny dosud provedené úkony jsou totiž v případě, že ústava byla porušena, získány za cenu zneužití úřední moci, a to je trestný čin. Infikováno jedovatým stromem je toto ovoce a v prvním ročníku se na právech učí, že takové ovoce jakoby nebylo.
Sněmovna dnes Davida Ratha nejspíš vydá. V trestních věcech tohoto typu musí rozhodovat soud. Pokud pud sebezáchovy soudcům a státním zástupcům dovolí ve věci pokračovat, pak do doby soudního verdiktu zůstane David Rath vězněm. Je však plnou odpovědností ministra spravedlnosti a premiéra této země, kde a jakým způsobem bude tato sporná vazba vykonávána a zda ji David Rath ve zdraví přežije. Morální je nekrást, morální je nelhat, zloděje je třeba zavírat, nelze je však usvědčovat pomocí lží a nezákonností. To bychom mohli dospět k závěru, že koneckonců nepotřebujeme ani soud. A pokud si mám odpovědět dnes na otázku, zda jde o politickou kauzu a podle toho hlasovat, tak musím říct, že mi to tedy justice vůbec neusnadnila. Budu hlasovat pro vydání. Zastavit díky imunitě tuto kauzu, nedozvěděli bychom se nikdy, Davide, jaká je pravda. Pokud šlo o objednávku, past, podvrh důkazů, jedině soudní soustava s veřejným procesem dává naději na její odkrytí. Poslanecká sněmovna to nemá šanci zjistit. Pokud je to vše čisté, správné a důkazně podložené, pak musí platit padni, komu padni. A budu doufat, že justice bude stejně razantně konat v dalších kauzách, v těch spojených s evropskými dotacemi je opravdu co zkoumat. Těch hotelů, penzionů, na MŠMT televizních seriálů o nesmyslech a další podnikatelské projekty bylo v posledních letech realizováno za stovky miliónů a i ty ve stadiu pokusu mohou být díky rozsahu trestné.
 
To se to podniká, když daňový poplatník z celé Evropy vám investici zaplatí a vy pak nezatíženi hypotékou nebo úvěrem jen kasírujete. Tedy jen někdo samozřejmě. A 15procentní provize za zprostředkování jsou božsky zákonné a křišťálově čisté. Pravda a jinde není kanalizace a jezdí se po prašných ulicích, jako u nás ve Staré Boleslavi. Hlasoval jsem v této Sněmovně pro omezení imunity, kterou považuji v tomto nastavení za přežitek. Pro mne je dnešní hlasování o imunitě jako takové a ne o Davidu Rathovi. Jen a jen proto u mého jména po hlasování bude ano. Á propos, jaké bankovky že mají žlutou barvu? Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)