Vystoupení s. Babky na městské konferenci KSČM

15.03.2016 13:03

Rád bych vystoupil a zároveň vás pozdravil jménem krajského výboru KSČM a jménem klubu zastupitelů MSK za KSČM klubu zastupitelů KSČM statutárního města Ostravy. Chtěl bych vám i celé členské základně poděkovat za spolupráci, za podnětné připomínky, které jste směřovali oběma klubům i krajskému výboru a které jsme využili pro naši práci v těchto orgánech.

O práci zastupitelů hovořila zpráva, kterou přednesl s. Jakubek. Vstupujeme tedy do druhého roku po volbách do statutárního města Ostravy a ostravských obvodů a zároveň vstupujeme do posledního roku volebního období krajských zastupitelů.

 

O dalších činnostech i v rámci města hovořil s. Juroška, s. Bahr i s. Blahuta. Krátkou reakci na vystoupení starosty s. Bahra, ve vztahu k hazardu a k dani z nemovitosti. Myslím si, že kdyby naši představitelé - zastupitelé v jednotlivých městských obvodech znali program naší strany, s kterým jsme vstupovali do voleb, věděli by, že jsme podmínili zvýšení dani z nemovitosti tím, že bude zrušen poplatek za odvoz komunálního odpadu. Vyhláška je výsledkem toho, že existuje určitý boj mezi městem a městskými obvody z hlediska vlastních příjmů. U otázky regulace hazardu naše stanovisko bylo jasně formulováno, nejen ve volebním programu, ale zejména při projednávání vyhlášky o regulaci hazardu a naše stanovisko bylo jednoznačné: plošný zákaz hazardu na území statutárního města Ostravy, přičemž jsme si vědomi i ekonomické stránky věci.

V další části bych se chtěl věnovat krajským volbám. Není většího politického úkolu pro rok 2016, než volby do zastupitelstva MSK a ve čtyřech našich senátních obvodech.

Vytýčili jsme politické heslo: Za dosažení 100 000 hlasů v rámci MSK. Je to heslo motivační, 100 000 jsme zatím v MSK nedosáhli. Heslo by mělo aktivizovat členskou základnu, orgány strany i kandidáty do ZMSK. Musíme udělat všechno proto, abychom občany seznámili s naší dosavadní prací. Nikomu, žádné politické straně v rámci celé české republiky se nepodařilo být 3x ve vedení kraje. Nesmíme se bát, musíme mezi širokou veřejnost vnést informace o činnosti zastupitelů za KSČM.  Kdo nesl zodpovědnost za jednotlivé úseky a co se v tomto kraji podařilo udělat. Není legrace proinvestovat až půl miliardy za jeden rok. Finanční prostředky nešly na golfová hřiště, jako v minulých volebních obdobích, ale šly do našich sociálních staveb, nemocnic, bezpečnosti našich občanů prostřednictvím integrovaných výjezdových bezpečnostních center, do dopravní infrastruktury, do školství. Musíme občanům sdělit, že na tomto mají podíl zastupitelé MSK, koalice. Nebýt této koalice, nebýt silného politického zastoupení KSČM, tak by hůř dopadaly regiony jako jsou Vítkovsko, Jablunkovsko, Odersko, Bruntálsko, Osoblažsko, a další, které jsou dosti postiženy.

V brožurkách na stole můžete prostudovat, čeho bylo dosaženo za 15 let, co fungují kraje. A za těch 15 let se 8 let KSČM podílí na vedení tohoto kraje.

Jdeme k volbám se vztyčenou hlavou, nemáme se za co stydět, ale vstupujeme do tohoto období v poměrně složité situaci, které způsobuje napětí v některých podnicích našeho kraje, jde zejména o podnik OKD. Historie Ostravy je historií uhlí, koksu a železa. Jestliže jedna součást - uhlí - bude zastavena, promítne se to v dalších našich významných hutnických a strojírenských podnicích. Situace je velmi vážná, těžba by měla být ukončena v roce 2022. Je v protikladu se Státní energetickou koncepcí, která počítá s těžbou uhlí až do roku 2040. Kraj trvá na zachování těžby, na postupném útlumu dolů Paskov a Lazy, ale tento finanční tlak, který je vyvíjen ze strany těch, kteří drží dluhopisy, drží za nohy a ruce orgány společnosti OKD, protože OKD není samostatně v nejhorší situaci, ale z hlediska vlastníku, což je skupina NWR. Ti tuto situaci ztěžují. Soudruh Juroška říkal zestátnění, ano, tento návrh byl předložen, je to jedna z pěti předložených variant v rámci tripartity MSK pro jednání vlády ČR. Toto nejjednodušší a nejlevnější řešení bylo zamítnuto. Konsekvence z řad mezinárodních arbitráži přesvědčily vládu, že tento krok nebude učiněn. My budeme trvat na tom, aby byly investice do lidí a ne do vlastníků OKD, kteří skupují dluhopisy a chtěli by se obohatit na úkor této společnosti.

V rámci okresu Karviná se počítá, že by tam nárůst nezaměstnanosti vyskočil na 20 - 30 tis. nezaměstnaných. Na tuto situaci nejsme připraveni a nebyli bychom schopni ji vyřešit.

Po 25 letech se hovoří o dokončení restrukturalizace tohoto kraje a tohoto města. Naše návrhy jsou v Praze vždy zamítnuty z důvodu, že tento krok není systémový.

 

My nechceme systémový krok ve vztahu k našemu kraji a k tomuto městu. Systémově se dají řešit věci plošně. Pokud zde vznikají problémy, které zde jsou, tak je potřeba je řešit nesystémově - jednoznačně tento kraj podpořit spolu s Ústeckým a částečně Karlovarským. Volební kampaň bude těžká právě z těchto důvodů. Potřebujeme kandidáty, kteří mediálně zvládnou tuto kampaň. Jsem rád, že přišel návrh na posílení volební kampaně pro krajské volby souběžně do Senátu a to o s. Strachoně, náměstka hejtmana MSK.

Dnes už je to moje pátá konference, a ze všech vyznívá, že někteří volby podceňují. Snažme se ustanovit klub senátorů. Co se týče krajských voleb, nenechme to náhodě, rozhoduje zejména účast levicových voličů.

V závěru chci poděkovat všem, kteří mě navrhli za lídra na kandidátní listinu. Potřetí se pokusím dovést KSČM do vedení kraje.

Děkuji.