Výzva občanům nejen z Ostravy

05.03.2015 14:41

V nám i geograficky blízké slovanské zemi se dnes, navzdory pokusům o příměří, s různou intenzitou válčí. S vysokou mírou neobjektivnosti většiny českých sdělovacích prostředků, jsme konfrontováni s obrazem humanitární katastrofy. Můžeme diskutovat o tom, kdo má z této války prospěch, jisté však je, že takovou situací trpí nevinní civilisté. Jejich osud nám nesmí být lhostejný. Pro naši snahu pomoci nemáme státní podporu, ani žádnou „neziskovou organizaci“. Můžeme se spolehnout jen na humanitu a solidaritu občanů.

Začátkem prosince 2014 vznikl spontánní nápad zorganizovat sbírku hygienických potřeb, šatstva, obuvi, hraček a jiného materiálu na pomoc trpícím obyvatelům Donbasu. Naší inspirací byli a zůstávají naši slovenští přátelé z hnutí „Pokojní bojovníci“, kteří za necelý rok vytvořili síť více než 40 sběrných míst a vypravili několik kamiónů s humanitární pomocí obyvatelům Donbasu. I náš první skromný příspěvek jsme odvezli do jednoho z těchto středisek.

Materiální pomoc je nyní ztížená politicko-ekonomickými sankcemi. Podle aktuálních informací ze Slovenska, jde především o obstrukce při přepravě nákladů do míst určení. Proto se v této situaci jako nejúčinnější jeví finanční pomoc. Česko-ruskou společností v Ostravě byl zřízen účet u Komerční banky, na který je možno zasílat finanční příspěvky, které budou použity na nákup nejnutnějších potřeb pro obyvatele v bojových zónách. Vytvořili jsme tím možnost všem, kteří nejsou lhostejní k nesmírnému utrpení civilního obyvatelstva, systematické likvidaci obytných čtvrtí, výrobních podniků a infrastruktury východní části Ukrajiny, aby podle svých možností přispěli na konto solidarity.

 

Je naší snahou, aby zasílání finanční pomoci a její užití bylo co nejefektivnější a nejprůhlednější, o čemž Vás budeme pravidelně informovat.

Po vyřešení podmínek přepravy materiální pomoci s přáteli na Slovensku podáme informaci o sběrném místě, jaký materiál pro pomoc je nejvhodnější a jak budeme celou akci koordinovat.

Číslo konta: 107-9708290227/0100

Děkujeme Vám za pochopení i příspěvek v jakékoliv výši!

Organizátoři a podporovatelé dobrovolné akce:

za MěR ČRS, Karel Šesták, Radúz Kublín, Viktor Dinkov

S podporou MěV KSČM Ostrava a dalších vlasteneckých a společenských organizací