Výzva VV ÚV KSČM občanům k bojkotu II. pilíře důchodového systému

16.06.2012 17:20

    Zastavit vládní reformy je možné a nutné. Klíčovou reformou má být změna důchodového systému – doplnění solidárních státních penzí privátními penzijními fondy. To, co prosazuje Nečasova vláda, není zlepšením stávajícího systému zabezpečení na stáří, ale přihrávkou nenasytným kapitálovým skupinám. Finanční kapitál prostě v současné ekonomické krizi nechce přijít o tuto významnou možnost pro svůj růst a dělá vše pro to, aby jeho záměry vyšly.

    Vláda už rozhodla o zřízení II. pilíře tvořeného soukromými penzijními fondy. Vládní koalice  k realizaci svého záměru potřebuje ještě prosadit novelu zákona o pojistném na důchodové spoření, která by vytvořila pravidla pro fungování této nové části důchodového systému. KSČM je přesvědčena, že II. pilíř nemůže být zaváděn na úkor průběžného pilíře a musí být dobrovolný a nezávislý na podpoře státu. Realizace vládního záměru jen povede k destabilizaci státního průběžně financovaného důchodového systému a k jeho částečné privatizaci.

    Pokud vláda tvrdí, že současný státní průběžný solidární pilíř je neufinancovatelný, zapomíná, že za jeho problémy stojí zaváděná opatření a neuvážená rozhodnutí, jako například zavedení stropů, které připravují důchodový systém ročně o cca deset miliard korun. Jedině silný státní průběžně financovaný solidární důchodový systém může uspokojivě zajistit potřeby každého poctivě pracujícího člověka.

    Od roku 2013 bude na občany vyvíjen tlak, i s pomocí různých slibů, aby se zavázali k pravidelným odvodům do II pilíře, bez možnosti z tohoto systému vystoupit. Za jejich vklady neponese nikdo žádné záruky, ponesou tak veškerá rizika sami. To vše na pozadí nejistého ekonomického vývoje ve světě. Sliby zhodnocení úspor v privátních fondech jsou prostě nevěrohodné a na tento systém doplatí nízkopříjmové i středněpříjmové skupiny obyvatel ČR.

    Za těchto okolností KSČM vyzývá všechny občany České republiky: Bojkotujte ve vlastním zájmu vstup do nového II. pilíře důchodového systému! Nepodlehněte reklamě a dobře zvažte, co je skutečnou jistotou na stáří!

Stejný názor sdílí odborové centrály, Rada seniorů ČR i řada odborníků, ekonomů a politologů. Neúspěch plánu současných elit na vyvedení prostředků ze systému státních penzí ve prospěch finančního kapitálu usnadní budoucí zastavení nedomyšlených reforem. Zabrání dalšímu vykrádání budoucnosti naší země i jejích obyvatel a dalšímu rozvratu základních funkcí státu. Předejde i nepřiměřeným rizikům pro jednotlivé občany.

 

Schváleno VV ÚV KSČM dne 15. 6. 2012 

Zajímavé vystoupení poslance KSČM Miroslava Opálky z jednání parlamentu ČR konaného dne 15.6.2012 naleznete ZDE 

Diskusní téma: Výzva VV ÚV KSČM občanům k bojkotu II. pilíře důchodového systému

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek