Vzpomínky spojené se Dnem kosmonautiky a k 60. výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru

03.05.2021 17:43

12. dubna 1961, byla to středa, jsem učila zoologii v 7. ročníku 119 střední školy ve Volgogradu. Ve druhé hodině vběhl najednou do třídy kolega a nadšeně zakřičel: „Náš kosmonaut je ve vesmíru!“ Vyběhli jsme s žáky na dvůr. Někdo pustil rádio a zazněl hlas Leviťana. Děti skákaly a křičely „Hurá!“ Byli jsme šťastni a velmi hrdí. Poprvé byl ve vesmíru člověk a byl to náš člověk! Velmi jsme si přáli, aby let skončil úspěšně… Samozřejmě, jednalo se o událost celosvětového významu, ale když jste měli to štěstí, že jste se osobně setkali s kosmonauty, promluvili si s nimi, je to tak významné a nezapomenutelné životní setkání, že se chcete podělit.

Moskva 

V 90. letech jsem vedla Volgogradskou asociaci pro mezinárodní spolupráci (VAMS) a několikrát do roka jsem jezdila o naší práci přednášet do Moskvy. Nejednou jsem vystupovala v sále, kde byla přítomna V. V. Těreškovová, představitelé mnohých měst a kosmonauti. Po jednom zasedání mi Valentina Vladimirovna poděkovala za projev a vzala mě ke stolu, kde seděli kosmonauti, a řekla: „Chci doplnit vaši mužskou společnost o dámu ze Stalingradu. Bylo příjemné, že všichni dodrželi bontón a pozdravili mě vestoje. Tak jsem se seznámila s Jurijem Grečkem a Jurijem Malyševem, který podotkl, že se narodil ve Stalingradské oblasti a často navštěvuje své příbuzné v Nikolajevsku; stiskla jsem si ruku s Pavlem Popovičem, Valerijem Bykovským, Vitalijem Sevasťjanovem a už známým Vladimírem Remkem. Bylo to příjemné posezení, zábava se nesla v žertovném duchu, kosmonauti vyprávěli vtipy a navíc také pronesli krásný přípitek Stalingraďanům. Nedá se zapomenout. I Karel Šesták, poté, kdy jsem ho představila Valentině Těreškovové, ji krátce seznámil s prací České společnosti pro přátelství s Ruskem. Už dříve mě Karel představil Vladimíru Remkovi, který teď pracoval na České ambasádě v Moskvě a mimo jiné pomáhal se zajištěním cest volgogradských turistických skupin do Ostravy… Byl vůči nám opravdu přátelský. Když se V. Remek vrátil do České republiky, byl předsedou Česko-ruské společnosti. Později nás pozval do Štrasburku na schůzi Evropského parlamentu. V den výročí letu V. Remka do kosmu jsme mu předali dárek - model letadla MiG-21, na kterém létal. Karel je modelář, domluvil se s přáteli modeláři a společnou rukou sestavili model. Mě zaúkolovali, abych napsala zdravici ve verších.

 

Vzpomínka na cestu do Finska 

V Kemi, to je partnerské město Volgogradu, jsem se setkala s kosmonautem Jurijem Vasiljevičem Malyševem. Ten byl ve vesmíru dvakrát, takže je dvojnásobný Hrdina SSSR a dvojnásobný nositel Leninova řádu. U sebe v pokoji nám ve volných večerech vyprávěl Jurij zajímavosti o letech, o indickém astronautovi, o tom, jak oslavovali společný návrat na Zemi. S překvapením jsme zjistili, že kosmonauti nejsou zdaleka majetní lidé, ale bohatší přátelstvím a vzájemnou podporou. Později ve Volgogradu jsem tlumočila finské delegací, se kterou se setkal kosmonaut Sevastijanov. Bylo příjemné komunikovat s inteligentním a hodně toho znajícím člověkem.

Kača 

Jednou jsem se setkala s ředitelem Kačinského vyššího vojenského leteckého učiliště letců. Naše sdružení s nimi spolupracovalo. V Kače studovalo mnoho slavných pilotů a kosmonautů, z nich více než 300 se stali hrdiny Sovětského svazu, škola se pyšní i deseti maršály letectva. Ředitel se s námi podělil i o jeden zážitek. Náhodně se dozvěděl, že Jurij Gagarin se na cestě do Bulharska zastaví na tři hodiny na volgogradském letišti. Ředitel se samozřejmě za ním vydal a ze setkání si do školního muzea přinesl zdravici Jurije Gagarina studentům letecké školy. Dopis jsme viděli na vlastní oči. Ve VAMS jsme měli i svou redakční radu. A mezi jiným se nám podařilo vydat brožuru o kosmonautech, ale k mé velké lítosti jsem ji darovala mnoha lidem a nezůstala mi ani jedna.

 

Oslava Dne kosmonautiky a 60. výročí letu Jurije Gagarina do vesmíru

Město Ostrava, Ruský dům a Česko-ruská společnost uspořádaly v jedné z ostravských čtvrtí setkání u památníku Jurije Gagarina. Přišlo sice málo lidí, bylo velmi chladno a větrno, ale přítomní si pozorně vyslechli mé vzpomínání na setkání s kosmonauty, Karel Šesták ocenil společnou práci s Vladimírem Remkem, předsedkyně Ostravského ruského domu Anna Stuchlíková informovala o výtvarné soutěži „Pojechali!“, kterou navrhla Koordinační rada ruských krajanů. Obdrželi jsme 229 kreseb. Zúčastnili se zájemci z řad Čechů a Rusů v kategoriích 5-7 let, 8-11, 12-14.15-17. Studenti i učitelé obdrží diplomy za námět, techniku, kompozici…. Anna Stuchlíková připomněla videopozdrav kosmonauta Sergeje Rjazanského našim dětem. A večer jsme s velkým potěšením poslouchali nádherný koncert z Bajkonuru.

 

                           Tamara Galynina, místopředsedkyně Ostravského ruského domu, Ostrava 12. 4. 2021