X. sjezd zvolil vedení

29.04.2018 10:05

V sobotu 21. dubna se konal X. sjezd KSČM, který byl svolán zejména v reakci na opakující se neúspěchy KSČM ve volbách. Jeho hlavním úkolem byla volba nového vedení. I tak kritiku některých delegátů vyvolal fakt, že nebyla předložena zpráva ústředního výboru strany o činnosti od minulého sjezdu. Byla nahrazena zprávami jednotlivých místopředsedů. O funkce se ucházel rekordní počet kandidátů, avšak někteří z nich se před jednáním nebo v jeho průběhu své kandidatury vzdali.

Vážnými uchazeči o funkci předsedy ÚV byli zejména dosavadní předseda s Vojtěch Filip, dosavadní místopředseda s. Josef Skála a poslankyně Evropského parlamentu s. Kateřina Konečná. Právě tito jmenovaní obdrželi v prvním kole voleb nejvyšší počet hlasů. Vojtěch Filip v něm získal 110 hlasů, Josef Skála 105 hlasů a Kateřina Konečná 79 hlasů. V druhé kole pak Filipa volilo 165 delegátů a Skála obdržel 143 hlasů. Předsedou strany tak zůstává Vojtěch Filip.

Po volbě předsedy následovaly volby místopředsedů. Pozici prvního místopředsedy obhájil již v prvním kole Petr Šimůnek. Již v prvním kole byla zvolena místopředsedkyní rovně Kateřina Konečná, které je svěřena oblast evropské politiky a spolupráce s občanským sektorem. O zbylých dvou funkcích se rozhodovalo až ve druhém kole. Místopředsedou pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci se stal poslanec Stanislav Grospič. Svůj hlas mu dalo 155 delegátů. Dosavadní místopředseda Josef Skála získal 147 hlasů. Funkci místopředsedy pro ekonomiku a hospodářské činnosti delegáti svěřili Václavu Ortovi, který získal 193 hlasů. Pro Miloslavu Vostrou hlasovalo 108 delegátů.

Sjezd dále rozhodl o tom, že organizační i programové otázky se budou řešit na dvou celostranických konferencích konaných do poloviny příštího roku s tím, že uzavření těchto otázek bude provedeno na příštím sjezdu, jehož konání je naplánováno na rok 2020. Celé usnesení přinášíme uvnitř zpravodaje.