Z 18. zasedání ÚV KSČM ze dne 23.3.2012 - "Vyzýváme vládu – respektujte nedůvěru občanů a odejděte!!

04.04.2012 13:00

 

Vyzýváme vládu – respektujte nedůvěru občanů a odejděte!

 

Vinou svých nekoncepčních, protilidových a ekonomicky zničujících opatření ztratila Nečasova vláda důvěru nejširších vrstev občanů ČR. Potvrzují to jak průzkumy veřejného mínění, tak sílící projevy občanské neposlušnosti a nespokojenosti. Formálně sice vláda důvěru Poslanecké sněmovny má, ale její většina v této komoře parlamentu se opírá o výsledky voleb, které již dávno neodpovídají realitě. Tím spíše by měla respektovat názory opozice a především názory občanů. Čím více se rozevírají nůžky mezi kroky vlády a názory většiny společnosti, tím více  je zřejmé, že tato vláda materiálně důvěru občanů už dávno ztratila a nemá právo na další existenci. Již není legitimní a jakékoli její rozhodnutí je do budoucna zpochybnitelné.

P. Nečas na poslední konferenci o ekonomickém a hospodářském zapojení ČR v rámci EU deklaroval, že budoucnost je ve vícerychlostní Evropě. Přiznal tak, že není schopen zajistit pro ČR postavení rovnocenného partnera mezi státy EU a ani se o to nesnaží. Vláda není schopna vypořádat se ani s tím, aby byla nejen plátcem, ale i příjemcem evropských dotací. Nečasův kabinet opakovaně předkládá jen omšelé neoliberální sliby. Jinou než nepřímou daň nehodlá zvyšovat, sliby o údajné solidaritě napříč společností, spojené s návrhem na zavedení dalšího pásma daně u příjmů nad 100 tisíc měsíčně jsou nejspíš opět jen zkušebním balónkem, zda to ti, kteří vládní strany sponzorují, vůbec dovolí. Přitom zvyšování DPH bude dále snižovat koupěschopnou poptávku obyvatel. Takzvaně reformní činnost vlády překročila nejen práh sociální únosnosti u občanů s nižšími příjmy, včetně důchodců, ale i práh tolerance u středních tříd. Má se zpomalit až zastavit růst penzí, vláda chystá další propouštění zaměstnanců ve veřejných službách.

KSČM žádá zastavení důchodové reformy, která má od příštího roku přesměrovat část odvodů ze státního důchodového systému do soukromých fondů. Žádá zastavení dalších asociálních kroků plánovaných touto vládou. Prosazuje přijetí ekonomických opatření, která povedou k nastartování hospodářského růstu ČR, včetně podpory spotřeby domácností či investic do veřejných zakázek.

KSČM hlasování o nedůvěře vládě, třetí v tomto volebním období, nepokládá za „inflační“. Je to jediný způsob, kterým může dát parlamentní opozice zřetelně najevo svůj postoj k zničující vládní politice. A je to i jediná možnost, jak vyjádřit na půdě sněmovny názory na otázky, o nichž koaliční většina nedovolí jednat při řádné schůzi sněmovny.

KSČM souhlasí s pátečním rozhodnutím odborových svazů odejít z jednání tripartity na protest proti neochotě vlády v čemkoli ustoupit. Podporuje rozhodnutí Českomoravské konfederace odborových svazů uspořádat 21. dubna v Praze i dalších městech demonstrace proti novým vládním škrtům a úsporným opatřením. KSČM spolu s Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska tuto demonstraci podpoří svou účastí, stejně jako podporuje veškeré protesty občanské veřejnosti a odborů proti Nečasově vládě a za její odstoupení. K osobní účasti na těchto akcích KSČM vyzývá i širokou veřejnost. Zároveň se však distancuje od iniciativ a akcí, které jsou zneužívány uskupeními či osobami tíhnoucími ke krajně pravicovým, neonacistickým ideologiím.

Schváleno 18. zasedáním ÚV KSČM dne 23. 3. 2012 

 

O čerpání z fondů EU neříká vláda lidem pravdu

 

Nezodpovědnost, neodbornost, liknavost a žádná snaha potírat korupci ze strany Nečasovy vlády způsobila, že Evropská komise pohrozila České republice zastavením unijních dotací, pokud vláda nedá do června letošního roku do pořádku kontrolu a audit dotačních programů. Oznámil to eurokomisař Johanes Hahn po jednání s předsedou české vlády P. Nečasem. Nekompetentnost vlády P. Nečase tak může způsobit výpadek příjmů státu ve výši zhruba 250 mld. Kč, které by jinak ČR mohla čerpat z evropských fondů. Jde o částku představující téměř pětinu státního rozpočtu ČR na rok 2012. V době prohlubující se hospodářské krize, zesilované vládními protilidovými reformami, by šlo o citelný zásah do české ekonomiky. Ještě více by se zhoršila již tak vážná ekonomická a sociální situace většiny lidí s nízkými a středními příjmy.

Návštěva dvou eurokomisařů, Johannese Hahna a László Ándora, vnesla jen více světla do nedostatků, které má ČR, a především ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v čerpání prostředků z evropských fondů. Důvod demise ministra školství mládeže a tělovýchovy J. Dobeše, prezentovaný jako nesouhlas se škrty v jeho resortu, má zastřít neschopnost vyřešit situaci související s opakovaným odmítnutím jeho projektů ze strany orgánů EU a hrozbou, že resort školství přijde zhruba o 53 milionů euro z evropských fondů.

Předseda vlády P. Nečas a ministr financí M. Kalousek vědomě neříkají lidem pravdu a zakrývají svou neschopnost, když se vymlouvají na změny dotačních podmínek EU. KSČM žádá vládu České republiky, aby se konečně začala chovat zodpovědně, pokud jde o zadávání, následné kontroly a audit dotačních programů EU. Komunistická strana Čech a Moravy vyzývá vládu, aby v této oblasti okamžitě zjednala nápravu.

Schváleno 18.zasedáním ÚV KSČM dne 23.3. 2012            

Diskusní téma: Z 18. zasedání ÚV KSČM ze dne 23.3.2012 - "Vyzýváme vládu – respektujte nedůvěru občanů a odejděte!!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek