Z 2. schůze VV ÚV KSČM konané 12. 7. 2012 - Vláda prokazuje svou aroganci i bezmocnost

13.07.2012 09:35

 

    Letních měsíců využívá současný vládní slepenec ODS, TOP09 a odštěpenců VV přeběhlých do nově založené strany LIDEM k prosazení zákonů, prospěšných pouze nadnárodnímu kapitálu a církvím. Vládní kroky dále ožebračují nízko a středně příjmové skupiny obyvatel České republiky a zhoršují stav české ekonomiky. Případné nelegitimní schválení daru církvím znamená zatížení státního rozpočtu ve výši více než 100 miliard korun. Další zvyšování daně z přidané hodnoty a spotřebních daní povede k dalšímu zvyšování cen. A to v situaci, kdy už stát není schopen v důsledku klesající koupěschopnosti občanů vybrat ani plánovaný objem daňového inkasa.

    Pozornost se nyní soustředila na trestní stíhání bývalé ministryně obrany V. Parkanové, dnes poslankyně Parlamentu za TOP09, v souvislosti s nákupem letounů CASA. Jde již o několikátého vysoce postaveného činitele této tzv. protikorupční vládní koalice podezřelého z korupčního jednání. Poslanci KSČM hlasovali pro její vydání, neboť jsme přesvědčeni, že je nutné dát prostor nezávislému vyšetřování, které povede k objasnění ztrát státu na tomto podivném nákupu. Jen případný výrok soudu může vnést do celé kauzy jasno. Odmítáme v tomto případě, stejně jako v kterémkoli jiném, jakýkoli politický nátlak.

KSČM se i v nepříznivých politických podmínkách staví praktickými kroky za práva občanů. Žel, návrhy zákonů z dílny poslanců za KSČM jsou dosud médii ignorovány stejně jako vládní koalicí.

    Na červencové schůzi Poslanecké sněmovny postoupil prvním čtením návrh zákona na úplné zrušení stropů pro odvody na zdravotním pojištění. Případné přijetí tohoto zákona by znamenalo stabilní zvýšení příjmů zdravotního pojištění ve výši zhruba 10 miliard korun ročně. Na úhradu zdravotnických služeb by tak solidárně více přispívaly vysokopříjmové skupiny obyvatelstva.

    Na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny chceme prosadit návrh KSČM na zavedení majetkových přiznání jako důležitý nástroj v boji proti korupci. K tomuto návrhu KSČM již zaujala vláda Petra Nečase zamítavé stanovisko. K principu majetkových přiznání se v minulosti hlásila i ČSSD a také poslanci za Věci veřejné. V jednání sněmovny se v praxi ukáže, kdo bere svůj boj proti korupci vážně a kdo místo plnění předvolebních slibů produkuje jen prázdné fráze.

    Proti aroganci mocných je třeba se postavit, podpořit změnu a zastavit současnou vládu, nepřipustit další zhoršení situace. Proto KSČM nepolevuje ve své práci, i během letních měsíců opakovaně vyzývá své členy, sympatizanty i další občany k účasti na všech protivládních akcích. 

Z mediálního úseku KSČM