Z činnosti Komise mládeže MěV KSČM Ostrava

09.11.2015 08:20

Máme tady podzim a v měsíci říjnu se nám podařilo uspořádat dvě povedené akce. Tou první byla Drakiáda 2015, která proběhla z důvodu nepříznivého počasí v náhradním termínu 3. října. Travnatá plocha v Bělském lese se jeví jako dobře zvolené prostranství pro tuto akci. Byl to první ročník. Během tříhodinové akce se nakonec dostavilo čtyřicet sedm „krotitelů draků“. Když přidáme doprovod, který mnohdy sčítal i další tři dospělé osoby, máme tady skupinu převyšující stovku spoluobčanů. Každý „krotitel draka“ se zapsal do prezenční listiny. Byla také spousta těch, kteří ke svému podpisu přidali také kontakt. Těmto lidem jsme slíbili, že budou pozvání na další akce, které budeme pořádat. Takže máme emaily, adresy a občas také telefonní čísla. Všechny jsme pozvali na každoročně pořádanou Mikulášskou nadílku, s tím, že ti co zanechali kontakt, dostanou pozvánku.

 

Celkově akci hodnotíme úspěšně. Dostavilo se mnoho lidí, kteří si pouštění draků užívali, a nejednalo se vždy jenom o děti. Někteří tatínkové a dědečkové by mohli povídat.

Protože jsme zde měli postavený náš stánek, využili jsme ho a nechali jsme zájemce podepsat také petici „Zavedení ostrahy státní hranice České republiky“. Akci jsme ukončili po sedmnácté hodině. Pár procházejících lidí

 se dotazovalo, jestli tuto akci budeme pořádat také další den, tak dostali informaci, že si musí počkat na příští rok.

Druhou akci, kterou jsme pořádali, byly „Toulky přírodou“. Tentokrát jsme si vyšli do okolí hradu Hukvaldy. Přesto, že se mi omluvila spousta lidí ze zdravotních důvodů, počasí také nebylo zrovna nejlepší, dostavila se necelá dvacítka lidí. Společně jsme se vydali na dvanácti kilometrovou tůru. A jak se zpívá, šli jsme cestou i necestou, polem i lesem.

Na účastnících bylo vidět, že nám procházka na čerstvém vzduchu prospívá. Navzájem jsme mezi sebou debatovali na různá témata. Od rodinných problémů, přes pracovní jsme došli až k tématům o politice. Občas jsme byli zabráni do debaty tak silně, že jsme si pár metrů zašli, ale vždy jsme se dokázali vrátit na tu správnou cestu. Myšleno trasu, ale i témata. Procházka to byla příjemná, někdy i trošičku náročná, potom zase krkolomná, ale všichni jsme dorazili v pořádku. Když jsme procházeli kolem Bludných balvanů, bylo jasně vidět, že mnohým zde chybí ukradená liška Bystrouška. Za malou chvíli jsme došli k bráně od obory, která byla startem i cílem naší tůry.

Na závěr jenom krátce, co nás čeká a nemine. 7. listopadu se uskuteční náš první ročník Lampionového průvodu. 21. listopadu si znovu vyšlápneme do přírody a bude to Lysá hora, na kterou půjdeme z druhé strany, od Zlatníku. Tato trasa není tak příkrá a tím pádem ani moc náročná. 28. listopadu pořádáme společně s KIPP besedu s poslancem PS PČR, Ing. Reném Čípem na téma Vnitropolitická situace v ČR, vývoj mezinárodní situace z vojensko - politického hlediska a příčiny imigrace do Evropy.

Všichni jste na naše akce srdečně zváni a věřím, že kdokoliv si může vybrat akci, která mu bude vyhovovat.

Martin MAŘÁK, předseda KM MěV KSČM Ostrava