Z činnosti ObKR KSČM Ostrava 4

10.05.2015 10:23

Obvodní koordinační rada (ObKR) je organizačním článkem městského výboru KSČM a působí v západní oblasti Ostravy, Porubě a okolí. Zahrnuje osm městských obvodů: Porubu, Plesnou, Krásné Pole, Svinov, Třebovice, Martinov, Pustkovec a obec Vřesinu. Čítá 21 základních organizací se 420 členy.

Hlavním úkolem ObKR a jejího vedení je realizovat usnesení a závěry MěV, posilovat vliv KSČM mezi občany a tak napomáhat k prosazování volebních programů.

Hlavním garantem této politiky jsou členové a sympatizanti KSČM, kluby zastupitelů či jednotlivci, kteří v zastupitelstvech a jejich výborech a komisích pracují.

Mezi nejlepší základní organizace bezesporu patří základní organizace v Plesné, která pod vedením předsedy s. Tvrdého vykazuje nejlepší činnost a v obvodě je váženou organizací. Zajímavostí je základní organizace č. 4022, která jako jediná v Ostravě působí v sociálním zařízení spravované městem Ostrava a pod vedením s. Vašíčkové, hlavně v období volebních kampaní je nepostradatelnou součástí ObKR.

Základní organizace pracují ve svízelných podmínkách dlouhodobého antikomunismu, který se velmi pomalu daří překonávat. Největším problémem je stále se zvyšující průměrný věk členů, zdravotní stav, který se nikomu nevyhýbá a velmi malý příliv mladých, kteří by chtěli v KSČM dlouhodobě pracovat. Vyšší aktivitě mladých mnohdy brání zaměstnání s neomezenou pracovní dobou. Přesto že dostáváme přihlášky ke vstupu do strany, mnozí po osobním pohovoru a upozornění na možné problémy se rozhodnou do KSČM nevstupovat. Co se mladých týká, chybí komplexní a ucelený systém práce s mladými v koordinaci s komisí mládeže a Klubem mladých při MěV KSČM.

Již od počátku letošního roku vedení ObKR připravuje předsedy jednotlivých základních organizací na končící dvouletý tzv. pracovní cyklus a blížící se výroční členské schůze, které se uskuteční na sklonku letošního roku v návaznosti na konference, městskou, krajskou a IX. sjezd KSČM v květnu roku 2016.

Nejsme pesimisté, ale život se nedá zastavit. Přestože volební preference zůstávají dlouhodobě na konstantní úrovni, budeme mít v příštích volbách veliké problémy s naplňováním kandidátních listin. V žádném případě nechceme házet flintu do žita a uděláme v nastávajícím období vše pro oživení naší politiky v obvodech. Potřebujeme k tomu více mladých do našich řad a výrazně eliminovat antikomunistické prostředí.

Právě probíhající oslavy 70. výročí osvobození Rudou armádou a ukončení druhé světové války naznačují naše možnosti v působení ve společnosti.

Václav Havel, předseda ObKR KSČM Ostrava 4