Z divadla kasino

03.04.2013 19:41

 

Olomouc, město kultury – Moravské divadlo se svými scénami, Moravská filharmonie šířící skvělé jméno Olomouce nejen po Evropě, divadelní a hudební festivaly, Olomoucká Flora, ale nyní také bohužel, hazard. Ve statutárním městě Olomouci totiž opět radní a další ze 45 zastupitelů, kromě zastupitelů za KSČM, provedli „skvělý“ tah - schválili nejen prodej budovy divadla v Hodolanech, ale zároveň jeho přeměnu na kasino.

Je pravdou, že v divadle, do kterého chodily celé generace diváků, se již představení nekonají od roku 1992, ale přeměnit ho v kasino, to je tedy věc. V současné době je v budově Hodolanského divadla sklad kulis a dalších potřeb pro provoz Moravského divadla Olomouc, a že do budovy zatéká již dlouho vadnou střechou, má místně opadanou omítku a na vnějších stěnách množství reklam, vědí radní dlouho. Budova je ale na velmi frekventovaném místě Olomouce a rozhodně ne na periferii města.

Odpor proti přeměně divadla na kasino se zvedl zvláště mezi obyvateli v této části města, kterou její obyvatelé nazývají Staré Hodolany. Hodolaňáci uspořádali petici proti kasinu, kterou podepsalo zatím na 2000 občanů a z jejich podnětu také vzniklo občanské sdružení proti vzniku kasina z tohoto divadla.

Také zastupitelům za KSČM, kteří jsou proti rozprodeji majetku města, se tento prodej a přeměna divadla na kasino jeví jako nevhodný a špatný. Není přece možné, aby se v dvoumiliardovém rozpočtu města nenašlo několik milionů na opravu střechy této budovy. Navíc se Moravské divadlo bude muset se svými proprietami přestěhovat do soukromých prostor a bude platit ročně až dva miliony nájemné, a tak rozpočet města, které má Moravské divadlo ve vlastnictví, o těch 20 milionů, které za budovu divadla dostane, vbrzku přijde – za nájem do cizích rukou.

Je také pravdou, že do rozpočtu Olomouce plyne nyní ročně 80 milionů Kč z hazardu na území města, ale je třeba také pohlédnout na to, jaký negativní vliv má provozování hazardu na lidi, kteří mu podlehnou. Rozvrat rodiny, ztráta majetku je toho důkazem. Člověk, který propadne tomuto neřádu, ztrácí veškeré zábrany a dochází i k navýšení trestné činnosti, když tito lidé hledají zdroje příjmů, aby mohli dál hrát.

Olomoučtí páni radní, ve složení TOP 09, ODS a KDU-ČSL, argumentují tím, že kasino není herna, že se do kasina chodí pod prokázanou identitou, že je vše sledováno kamerami a podobně, že dojde ke snížení heren přímo ve středu města, ale budova Hodolanského divadla svou velikostí poskytuje prostory nejen pro ruletu či jiná fraková a motýlková zařízení, ale také pro přemístění „jednorukých banditů“ do těchto prostor. Rozšíření možností také poskytne plánovaný hotel, který má být postaven na pozemcích náležejících k divadlu.

Takže možná ubude adres heren přímo ve středu města, ale zároveň přibudou dvě významné adresy, a to Hodolanské divadlo a v současnosti budovaná „Šantovka“, což je dnes v soukromých rukou budovaná oblast města, která patří do městské památkové rezervace a je bezprostředně v centru města Olomouce.

Olomoucký deník uspořádal mezi olomouckými zastupiteli anketu, kterou poté otiskl s fotografiemi zastupitelů a s jejich vyjádřením, a jak se k jejich vyjádření postaví obyvatelé Olomouce, jistě poznáme v komunálních volbách v roce 2014.

Národní monitorovací středisko pro drogy a jiné závislosti připravuje materiál, který by měl odhalit, kolik nás, občany ČR, tedy nejen Olomoučany, stojí provozování hazardu. Iniciátorem této studie bylo sdružení „Občané proti závislostem“ ze Vsetína. Doufáme, že bude objektivně zhodnoceno vše, co kolem hazardu probíhá, vždyť dokonce ministr Kalousek je ochoten uvolnit ze státního rozpočtu na tuto studii 113 milionů Kč, a že se prokáže, že těch 80 milionů Kč v rozpočtu Olomouce jsou peníze od „ďábla hazardu“.

Zastupitelé KSČM v Olomouci nezmění své negativní stanovisko k provozování hazardu a budou se dál snažit přinejmenším o snižování počtu „jednorukých banditů“ ve městě.

 

Mgr. Petr Michálek, předseda klubu zastupitelů za KSČM v Olomouci