Z jednání květnového zastupitelstva statutárního města Ostravy

31.05.2020 12:08

Zastupitelstvo města zasedalo v netradiční- rouškové podobě a za dalších přísných hygienických předpisů. V úvodu složila slib zastupitele staronová členka Radana Zapletalová, která nahradila M. Štěpánka (ODS), který rezignoval. Na jednání bylo připraveno více jak 80 materiálů, které vyplynuly i ze skutečnosti, že zastupitelstvo v dubnu z důvodu pandemie nezasedalo. Jak se stalo již dobrou tradicí, bylo možno jednání sledovat prostřednictvím přímého přenosu. Jedním ze zásadních materiálů pro zastupitele i občany byly zprávy ředitelů Policie České republiky a ředitele Městské policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města za rok 2019. Obě zprávy potvrdily poměrně vysokou profesionalitu obou sborů při plnění úkolů na úseku kriminality, veřejného pořádku i dohledu nad dopravou. Zastupitelstvo vzalo na vědomí smutnou informaci o zrušených akcích a aktivitách SMO, které byly připraveny pro oslavy 75. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou. Dalších téměř třicet materiálů se dotýkalo majetkoprávních operací, mezi něž patří záměry prodeje či neprodeje pozemků, svěření nemovitostí městským obvodům, přijetí či nepřijetí darů nemovitého majetku a podobných operací, které jsou ve vyhrazené působnosti zastupitelstva města. Zastupitelé rovněž rozhodli o žádostech o poskytnutí a přijetí dotací z rozpočtu města a do rozpočtu města v řadě oblastí, jako například na výstavbu sportovní haly v Nové Bělé, dotacím sportovním klubům v Polance nad Odrou, Staré Bělé, na podporu Tělovýchovy a sportu spolků FC Vítkovice 1919, investičních dotací TJ UNIE HLUBINA a TJ START  Ostrava–Poruba a řada dalších. Podpořili jsme záměr přijetí investičního úvěru pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ve výši 100 mil. Kč, který bude využit na údržbu a modernizaci bytového fondu v tomto obvodu. K tomuto záměru však negativně vystoupil občan MHaH. Naopak jsme odmítli a kritizovali záměr Rady města pro letošní rok zrušit stipendijní podporu studentům vysokých škol z řad občanů města Ostravy. Jde o dlouhodobý program, u jehož vzniku jsme v minulosti jako Klub KSČM stáli.Rada města rovněž předložila zprávu o činnosti statutárního města od vyhlášení krizového stavu. Dopady krizového stavu nejsou dosud vyčísleny. Ale již následné materiály řešily pomoc jak podnikatelské, tak i nepodnikatelské sféře ve městě Ostravě v dosud uvolněné částce desítek miliónu korun. S řešením pandemie a jejím dopadem do veřejných rozpočtů se budou poslanci a zastupitelé všech stupňů potýkat jak při úpravách rozpočtů na rok 2020, ale zejména v přípravě rozpočtů na další roky 2021a 2022. Jedním z hlavních bodů zastupitelstva města bylo rozhodnutí o dalším osudu dceřiné společnosti Dopravního podniku města Ostravy, společnosti EKOVA ELECTRIC, a.s. Klub KSČM po podrobné diskusi a po vystoupení zástupců našeho klubu soudruhů Babky, Jurošky a Šebesty hlasoval jednoznačně proti privatizaci tohoto podniku. Chápeme tento návrh jako ohrožení další opravárenské činnosti pro dopravní podnik a utlumení jeho dosavadní činnosti. Další zastupitelstvo se připravuje na červen tohoto roku a já věřím, že bude v konformnějších podmínkách nejen pro zastupitele, ale i občany, kterých se oproti minulosti na květnové zastupitelstvo dostavilo velmi málo.

 

                                                                                 JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v Z SMO