Z městské stranické konference

02.03.2018 21:01

Usnesení městské konference KSČM v Ostravě ze dne 10. února 2018

 

Městská konference:

I. Bere na vědomí

Úvodní vystoupení předsedy městského výboru KSČM v Ostravě.

II. Projednala a schválila

 1. Zprávu o činnosti a hospodaření městské organizace KSČM Ostrava za období od minulé městské konference konané 16. ledna 2016.
 2. Zprávu městské revizní komise KSČM Ostrava za uplynulé období.
 3. Zprávu městské rozhodčí komise KSČM Ostrava za uplynulé období.
 4. Hlavní úkoly městské stranické organizace Ostrava na období 2018 - 2020.
 5. Zprávy komisí městské konference: mandátové, volební a návrhové.

III. Zvolila městské stranické orgány

 1. Městský výbor KSČM v Ostravě v počtu 23 členů:

●  Předsedu MěV KSČM s. Martina Jurošku.

●  Dalších 22 členů MěV KSČM ss.: Josefa Babku, Lumíra Bahra, Karla Cepka, Vladislava Fáka, Lucii Foldynovou, Petra Gajdáčka, Josefa Graňáka, Jana Havelku, Pavla Holase, Jiřího Hurtu, Jaromíru Valder Jakubcovou, Oldřicha Jakubka, Miroslava Jopka, Justinu Kamenou, Jana Kotalu, Petra Maciejovského, Víta Macháčka, Oldřicha Nejedlého, Miladu Otáhalovou, Jana Petráska, Yvetu Sekerákovou, Zbyňka Šebestu.

2)    Městskou revizní komisi KSČM Ostrava v počtu pěti členů:

●  Předsedu městské revizní komise s. Antonína Pobutu.

●  Další čtyři členy městské revizní komise ss.: Jiřího Diváka, Petra Jakubka, Dagmar Kvasňákovou, Marii Miškovcovou.

3)    Městskou rozhodčí komisi KSČM Ostrava v počtu pěti členů:

●  Předsedu městské rozhodčí komise s. Jana Chvostka.

●  Další čtyři členy městské rozhodčí komise ss.: Vladimíra Bártla, Jana Garu, Patrika Havla, Ivana Pětvalského.

IV. Zvolila

 1. Člena ÚV KSČM za městskou stranickou organizaci Ostrava s. Martina Jurošku.
 2. Dva členy MS KV KSČM ss.: Reného Čípa a Martina Jurošku.
 3. Delegáty krajské konference KSČM v počtu deseti, ss.: Josefa Babku, Lumíra Bahra, Petra Gajdáčka, Pavla Holase, Jiřího Hurtu, Jaromíru Valder Jakubcovou, Oldřicha Jakubka, Martina Jurošku, Petra Maciejovského, Zbyňka Šebestu
  a náhradníka s. Josefa Graňáka.

 

 1. Delegáty X. sjezdu KSČM v počtu osmi, ss.: Josefa Babku, Jaromíru Valder Jakubcovou, Oldřicha Jakubka, Miroslava Jopka, Martina Jurošku, Leo Luzara, Petra Maciejovského, Víta Macháčka.

V. Doporučila a navrhla

1)    Za předsedu MS KV KSČM ss.: Josefa Babku a Karla Klimšu, za tajemnici MS KV KSČM s. Ivanu Kalouskovou.

2)    Dva členy krajské revizní komise KSČM ss.: Víta Macháčka za předsedu komise a Jana Kvasňáka za člena komise.

3)    Dva členy krajské rozhodčí komise KSČM ss.: Petra Skybu za předsedu komise a Jiřího Tichého za člena komise.

4)    Za kandidáta KSČM do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 s. Reného Čípa.

5)    Dva kandidáty za KSČM do Evropského parlamentu pro volby v roce 2019 ss.: Kateřinu Konečnou a Reného Čípa.

6)    Do vedoucích funkcí v ústředních orgánech KSČM:

●  na předsedu ÚV KSČM ss. Vojtěcha Filipa, Kateřinu Konečnou, Josefa Skálu, Martina Jurošku, Petra Šimůnka;

●  na prvního místopředsedu ÚV KSČM ss.: Zdeňka Ondráčka a Petra Šimůnka;

●  na místopředsedu ÚV KSČM nebo člena VV ÚV KSČM s. Martina Jurošku.

●  za člena Ústřední revizní komise KSČM s. Víta Macháčka.

VI. Městská konference KSČM ukládá

1)    Vyhodnotit diskusní příspěvky z městské konference a přijmout k připomínkám a námětům v nich konkrétní závěry, včetně návrhů na řešení. Seznámit s nimi autory příspěvků a další funkcionáře a členy KSČM.

Zodpovědný: předseda MěV KSČM                            Termín: květen 2018

2)    Informovat ZO KSČM o jednání a závěrech městské konference KSČM v Ostravě.

Zodpovědní: delegáti městské konference                Termín: nejbližší členská schůze ZO

3)    Projednat na členských schůzích ZO KSČM závěry městské konference, včetně vlastních opatření k jejich realizaci.

Zodpovědní: předsedové ZO KSČM                            Termín: nejbližší členská schůze ZO

4)    Zapracovat schválené hlavní úkoly pro roky 2018 - 2020 do plánů práce MěV KSČM

Zodpovědný: předseda MěV KSČM                            Termín: březen 2018