Z POSJEZDOVÉHO AKTIVU OSTRAVSKÝCH KOMUNISTŮ:

03.07.2012 13:48

 

Stop pravicovým vládám!

     Činností ostravské organizace KSČM po jejím VIII. sjezdu se ve čtvrtek – 21. června - zabýval celoměstský aktiv předních funkcionářů a zastupitelů všech stupňů lidosprávy, kteří mezi sebou přivítali místopředsedu ÚV KSČM Jiřího Dolejše, poslance Miroslava Opálku a místopředsedu KV KSČM a předsedu klubů zastupitelů za KSČM Moravskoslezského kraje a města Ostravy s. Josefa Babku.

     Jiří Dolejš připomněl tíživou politickoekonomickou situaci, v níž se sjezd konal, reagoval mimo jiné na nespokojenost členů s dokumentem „Socialismus v 21. století“. Připomněl také demokratičnost voleb nejvyššího stranického orgánu, kdy delegáti volili z více návrhů a rozhodli, jak rozhodli. Objasnil také přítomným, kdy a jak budou postupně k dispozici sjezdové materiály. Právě ony by měly být – spolu s dalšími dokumenty krajské a městské konference – inspirací pro další práci ostravských komunistů, zejména před blížícími se volbami krajských zastupitelstev a části Senátu.

     Předseda MěV KSČM v Ostravě Oldřich Jakubek zdůraznil, že s koaliční vládou korupce a rozpočtové nezodpovědnosti politika postupně hnědne. Neúnosně rostou náklady na důstojný život občanů, narůstá kriminalita, exekutoři mají žně. Připomněl také, že jen v Ostravě bylo k poslednímu květnu letošního roku téměř 30.000 nezaměstnaných (11,7%) a že o jedno pracovní místo se uchází téměř 12 uchazečů. Tento dlouhodobě nepříznivý vývoj nemohou však zastavit jen komunisté samotní. Na komunální úrovni proto hledají, a také nacházejí – přirozené spojence. Zintenzívnit a prohloubit toto spojenectví je naléhavým občanským a politickým úkolem nejbližší budoucnosti. Zdůraznil další priority v práci ostravských komunistů, zejména podzimní senátní a krajské volby.

     Miroslav Opálka podtrhl, že asociální politika Nečasovy vlády má přirozenou souvislost i s církevními restitucemi, jejichž zákonnou podobu koalice v těchto dnech masívně protlačuje poslaneckou sněmovnou. Připomněl přítomným, že ani koaliční poslanci ani vláda neslyší na žádný serióznější argument proti miliardovým milodarům.

     Josef Babka ocenil dosavadní práci zastupitelů za KSČM na všech stupních – od obcí přes městské obvody, statutární město Ostravu po Moravskoslezský kraj, kde KSČM v koalici s ČSSD musí tlumit značnou část dřívějších, současných, nebo chystaných antisociálních opatření, včetně chystaného rušení nemocničních lůžek. Přitom MSK je jediným krajem v České republice, který dosahuje stabilního ratingu A2!!!Prozradil také, že na současné krajské kandidátce pro podzimní volby je zapsáno 70 mužů a žen s průměrným věkem 47 let. Přitom na prvních patnácti místech je hned devět nových kandidátů.

     Jiří Dolejš, Miroslav Opálka a Josef Babka odpověděli 11 diskutujícím na jejich otázky a připomínky. Neformálním závěrem aktivu se stalo heslo „Levicový kraj – stop pravicovým vládám.   

Diskusní téma: Z POSJEZDOVÉHO AKTIVU OSTRAVSKÝCH KOMUNIS-TŮ:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek