Z rokování poslanců PS ČR k Ukrajině

01.10.2014 10:59

Z vystoupení premiéra Bohuslava Sobotky:

Evropská rada je nadále nanejvýš znepokojena pokračujícími a zostřujícími se boji na východní Ukrajině a nepřestává ostře odsuzovat nezákonnou anexi Krymu.

Můj komentář:

Krymské referendum v roce 2014 bylo referendum vyhlášené krymským parlamentem, v němž obyvatelé ukrajinské Autonomní republiky Krym a města se zvláštním statutem Sevastopol 16. března 2014 hlasovali pro přičlenění Krymu k Ruské federaci. Pro přičlenění hlasovalo více než 96 procent zúčastněných voličů při volební účasti 83 procent.

Premiér ani Evropská rada zjevně nepřipouští právo obyvatel na sebeurčení neboť prý neproběhlo na celém území Ukrajiny. Před pár dny proběhlo referendum ve Skotsku,.Pokud by se Skotové rozhodli pro samostatnost, došlo by také ke zpochybnění hlasování, protože nebylo na celém území Velké Británie? V roce 1992, když se dělilo Československo referendum vůbec nebylo vypsáno a rozhodli politici. Pokud by vypsáno bylo a jedna republika federace by byla pro a druhá proti, došlo by k rozdělení nebo ne?

Bohuslav Sobotka dále pokračuje:

Evropská rada dále odsuzuje narůstající příliv bojovníků a zbraní z území Ruské federace na východní Ukrajinu, jakož i agresi ruských ozbrojených sil na ukrajinském území. Vyzývá Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla všechny své vojenské prostředky a síly z Ukrajiny. Evropská unie znovu opakuje, že je naléhavě zapotřebí udržitelné politické řešení založené na respektování svrchovanosti, územní celistvosti, jednoty a nezávislosti Ukrajiny.

Můj komentář:

Už byla předloženy nějaké důkazy o tom, že ruská armáda operuje na území Ukrajiny či tam Rusko posílá zbraně? O žádných nevím a domnívám se, že pokud by existovaly, byly by s velkou pompou zveřejněny a opakovaně prezentovány. Je zajímavé, že Evropská rada tak apeluje na celistvost Ukrajiny, když při podobných problémech v Srbsku tak nečinila a sama se tak vlastně zasloužila o vznik „teroristického státu“ jakým Kosovo vlastně je.

Předseda ODS Petr Fiala:

Rusko zde nepostupuje proti Ukrajině, ale postupuje proti mezinárodnímu řádu, jehož jsme součástí, a ohrožuje zájmy západních demokracií. Rusko také, a to si připomeňme, porušuje mezinárodní závazky. Rusko dělá to, co se nedělá, v tomto případě třeba porušuje Budapešťské memorandum z prosince roku 1994, tedy smlouvu, kterou samo podepsalo, dohodu, ke které se samo zavázalo. A už to samo je dostatečný důvod k sankcím a určitě také k posilování vojenské přítomnosti na východních hranicích Severoatlantické aliance.

Můj komentář:

Budapešťské memorandum je označení mezinárodní smlouvy podepsané 5. prosince 1994 v maďarském hlavním městě Budapešti mezi Ukrajinou, Spojenými státy Americkými, Ruskou federací a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. V rámci smlouvy se Ukrajina zavázala vzdát se svého jaderného arzenálu, kdežto zbylé tři státy poskytly Ukrajině určité bezpečnostní záruky. V rámci smlouvy se signatáři zavázali mimo jiné respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic, zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování, zdržet se použití jaderných zbraní proti Ukrajině, řešit případné použití jaderných zbraní vůči Ukrajině na půdě Rady Bezpečnosti OSN, či vzájemně konzultovat vzniklé nejasnosti ohledně zmíněných záruk.

Problém vznikl tak, že se část ukrajinské opozice postavila proti demokraticky zvolenému prezidentu Viktoru Janukovyčovi a s pomocí žoldáků ze zahraničí vyvolala v Kyjevě nepokoje, které jej donutily uprchnout. Počty demonstrujících nebyly zanedbatelné, ale při počtu obyvatel Ukrajiny se vlastně jednalo o pár lidí. Používali však moderní zbraně (odkud k nim přišly to je veřejným tajemstvím)  a to z této demonstrace udělalo „puč“. Poté začalo perzekuování ruskojazyčného obyvatelstva a nepokoje se rozšířily i do dalších oblastí na východě s převahou rusů. Je logické, že akce vyvolá reakci a pokud někdo ze mě začne v mé zemi dělat občana 2 kategorie, nezbývá mi než se bránit. Navíc se začali bránit občané Ukrajiny, i když ruské národnosti – takže žádná ruská armáda, ale obyčejní lidé. A co se Velké Británie týče, tam by si měli uvědomit, že právě oni jsou Ti, kteří se v minulosti nebáli zaprodat svého přítele pro své pohodlí, když „o nás bez nás“ darovali naše pohraničí Hitlerovi.

Předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola:

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, KDU-ČSL vítá, že Poslanecká sněmovna se dnes mimořádně na svém jednání zabývá tou dramatickou situací na Ukrajině. Možná trošku překvapivě se připojím i k apelu pana předsedy Filipa, že by nemělo zůstat jenom u té Ukrajiny, že bychom neměli být jenom evropocentričtí, ale měli bychom se zajímat i o věci ve světě více. A není to jen Izrael. Těch ohnisek napětí a zla je ve světě plno. Například pronásledování křesťanů v některých zemích světa je nehorázné, barbarské, zločinné, ale je to od nás docela daleko.

Můj komentář:

Jsem potěšen, že někdy i zástupce lidovců souhlasí s našim předsedou. Ano problémových oblastí ve světě je plno. Sýrie, Izraesko-Palestiské spory, Irák, Somálsko a další země zažívají válečné stavy již delší dobu a nikdo se do toho s takovou vervou nepouští. Nejedná se totiž o Evropu a koho vlastně zajímá dění, které se ho téměř nedotýká. Mě ano. Největší problém dneška je nepochybně Islámský Chalifát, neboť v něm život některých lidí nemá prakticky vůbec žádnou cenu. Po zuby ozbrojení a dobře organizovaní islamisté tam zabíjejí dá se říct, skoro pro svou zábavu. Mnozí z nás mohli nepochybně vidět i různá videa z té oblasti a všimnout si, že oni vězně neberou. Nejste-li na jejich straně tak Vaše existence končí. A to často i u vyznavačů stejné víry jakou vyznávají oni, jen nejsou tak radikální.

Miroslav Kalousek:

Upozorňuji tím teď zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, ať už mezi některými českými novináři, ať už mezi některými českými politiky. Ta pátá kolona tady je, vystupuje a vystupuje ať už aktivně, kdy zcela jasně říká: Prosím vás, o co tady jde? Tady se hájí právo ruských obyvatel na východní straně Ukrajiny, ten Putin to dělá dobře, za to všechno mohou ti zločinní Američani a ta zločinná Evropská unie! A pak jsou takoví, kteří dokonce se zdobí některými ústavními pravomocemi, které legitimně získali ve volbách, a ti říkají: Já tomu nerozumím, ale hlavně nás to nesmí nic stát. To říkají i tehdy, když třeba zastávají pozici prvního místopředsedy vlády. Tato pasivní poloha je možná horší než ta aktivní, protože to je také pátá kolona.

Můj komentář:

Pátá kolona je vžitý termín pro označení politické skupiny tajně působící proti svému státu a pro ideologii či politiku protivníka. Tento výraz poprvé použil generál Mola za španělské občanské války, kdy na otázku, která ze čtyř frankistických kolon dobude Madrid, odpověděl, že to bude pátá kolona přívrženců ve městě.

Takže tu prý máme 5.kolonu. Tím zřejmě myslel bývalý nejlepší ministr financí na Zeměkouli (jak se předsedovi poslaneckého klubu TOP09 přezdívalo), ty kteří jen nechtějí  slepě přitakat všemu, co se doslechneme ze západu. Na Ukrajině byli na pozorovacích misích i naši a spousty dalších západoevropských politiků. Pokud jsem si dobře všímal, většina z nich byla po návratu buď dosti zaražená, či přímo znechucena z toho, co se tam vlastně děje. Nebylo to však činy „separatistů“, ale kroky batalionu AZOV s vlčím hákem ve znaku společně s Jarošovým Pravým sektorem. Tyto fašistické a banderovské skupiny mají jediný cíl. Zbavit Ukrajinu rusů a nastolit silný národnostně nesnášenlivý stát na Ukrajině. Pak budou v ohrožení i další národnostní menšiny které tam žijí a které jsou dnes v tomto sporu v ústraní. Pokud k tomu dojde, budu skutečně litovat ty prosté lidi na Zakarpatské Ukrajině (bývalé Podkarpatské Rusi), kteří byli před 2.světovou válkou součástí Československa a kteří tam dodnes žijí skromným životem, neboť i rusíni mohou být považováni za národnostní menšinu.