Za Igorem Mačejovským

09.11.2015 08:05

 Odešel, odešel bez slůvka rozloučení ve věku dvaašedesáti let. Dlouholetý, obětavý a čestný člen komunistické strany. Odešel člen základní organizace a obětavý funkcionář Městského výboru KSČM v Ostravě. Člen pléna a předseda komise pro ideovou a propagační práci, dlouholetý dopisovatel Naší pravdy a Haló novin, kde svými články provokoval čtenáře k zamyšlení.

Jeho život byl protknut politikou a velikou láskou ke královské hře v šachy. Je těžké posoudit, kterou z těchto lásek  miloval více. Obě disciplíny, jak politika tak šachy, mu vytvářely veliký prostor k inspiracím, kterých ale v osobní životě neuměl využívat ve svůj prospěch.

Igor patřil mezi přesvědčené marxisty. Vedl se svým okolím široké diskuse o správnosti myšlenek Karla Marxe a dalších nositelů levicových myšlenek. Vždy dovedl složitosti, především dnešní doby, vyargumentovat právě na jejich myšlenkách. Za jejich obhajobu se vždy dovedl zdravě pohádat.

Jeho brzký odchod, byť po dlouhé a těžké nemoci, je velikou ztrátou nejen pro městský výbor KSČM v Ostravě, ale pro všechny, kteří si ho vážili pro jeho zaujatost pro spravedlnost a čestnost, která je ve sportu bezpodmínečně nutná a v politice potřebná.

 

 

Č  e  s  t    j  e  h  o    p  a  m  á  t  c  e

 

 

ObKR Ostrava 4 Václav Havel a Petr Gajdáček

                                                                 MěV KSČM  Oldřich Jakubek