Zahraniční politika vlády a EET

03.12.2016 20:47

Na den 11. 11. 2016 byly svolány dvě mimořádné schůze PS (na žádost ODS a TOP09-S), u kterých jsem figuroval jako garant (mimo bodu k dálnici D8) našeho poslaneckého klubu. První z nich měla navržen jako bod programu „Informace předsedy vlády České republiky a ministra zahraničních věcí České republiky o prioritách české zahraniční politiky“. Program této schůze jsme nepodpořili a nebyl přijat. Naše záporné hlasování o programu nebylo z důvodů, že bychom se zahraniční politikou vlády bezvýhradně souhlasili, ale z důvodů, že česká zahraniční politika je obecně známa a zbytečné diskuse na téma kdo se s kým měl nebo neměl setkat a jaký vliv to má nebo nemá na naše mezinárodní vztahy s kýmkoliv, byly naprosto zbytečné a nic neřešící. Řečníci s přednostními právy i tak vystoupili a více než 3 hodiny se na toto téma diskutovalo.

Druhá schůze měla dva body na programu a to „Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb“ (EET) a také „Informace ministra dopravy k problémům na dokončovaném úseku ústecké dálnice“. V tom prvním bodu této schůze k EET se měl projednat návrh na odsunutí evidence tržeb o dva roky. Ani u této schůze nebyl nakonec program schválen. Náš klub hlasoval tentokrát pro jeho schválení, neboť jsme chtěli umožnit projednat zejména druhý bod o dálnici D8.

O EET se namluvilo a napsalo mnohé, proto bych jen rád shrnul, co můžeme těsně před první vlnou začátku evidence od tohoto nástroje očekávat. Tento zákon z dílny Ministerstva financí se inspiroval Chorvatským způsobem evidence tržeb, který zatím jinde ve světě praktikován nebyl. Je to škoda, neboť myšlenka je to dobrá a existovaly i jiné a zřejmě jednodušší způsoby evidence, jako například registrační pokladny s fiskální pamětí, které jsme dlouhodobě prosazovali my. Ministr zvolil tuto cestu jako nástroj boje proti daňovým únikům. Oni zaštiťují a garantují, že evidence bude účinná a její způsob a provedení funkční a ponesou za to plnou politickou odpovědnost. V posledních dnech se však ukazuje, že ani sám ministr Andrej Babiš si není s EET jistý a navrhuje různé změny. Je to zcela neprofesionální. Tento zákon se projednával dva roky a to co se děje pár dnů před jeho účinností jasně dokazuje, že nebyl dobře připraven. Tak jak jsme my po celou dobu jeho projednávání upozorňovali.

To, že mu mělo logicky předcházet v první řadě zavedení korporátních či sektorových daní, poté zavedení daňové progrese u daně z příjmu fyzických i právnických osob a firem a také zamezení vyvádění zisků velkých firem do zahraničí vládní koalice nebyla ochotna vzít v potaz. Všechny mnou zmíněné daňové nástroje by nepochybně byly pro stát daňově přínosnější než EET, u kterého očekávám značně nižší výnos pro státní rozpočet, než očekává ministerstvo financí a také omezení služeb na vesnicích či v turistických oblastech se sezónním provozem.

    Je toho dost, čím tento způsob evidence tržeb vzbuzuje mé pochybnosti. Přes to všechno, se ale domnívám, že by nebylo vhodné nyní odsouvat začátek evidence a další dva roky, neboť většina podnikatelů a dalších osob, kterých se evidence týká již v první fázi, nepochybně učinila kroky, aby liteře zákona vyhověla a je na EET připravena, či se připravuje a tyto investice by tak byly vynaloženy zbytečně. Uvidíme, co nám spuštění evidence přinese a jak rychle budou nutné určité korektury a úpravy.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR