Zamyšlení k 101. výročí VŘSR

05.12.2018 09:10

Pár poznámek k 101. výročí VŘSR

Slyšeli jste to ticho? Ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, ale ani z pražské budovy v ulici Politických vězňů č. 9 ve středu 7. listopadu nepadlo ani slovo o 101. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. A mlčeli i jednotliví představitelé KSČM nebo klubu poslanců za KSČM na stránkách Facebooku, Twitteru, Instagramu atd. Krátká poznámka místopředsedy ÚV KSČM v HaNo to nezachránila. Poraženecky by někdo mohl říci „a tak tu žijeme“. Na poraženecké naříkání však nemáme právo! Revoluční odkaz našich předků nám to nedovoluje.

            Mnoho z nás tvrdí, že význam a odkaz VŘSR je i v současnosti stále živý a aktuální. Ví to KSČM a jedná podle toho? Dobrá otázka, že? Určitě si to uvědomují globální imperialisté a jejich přisluhovači i v ČR. Lhostejno ve které politické straně či hnutí působí, nebo kterého miliardáře, zbohatlíka, zloděje, tuneláře apod. zájmy hájí a prosazují. To je důvod, proč se stále a znovu snaží každý revoluční odkaz vymazat z mozků hlavně pracujících. Ale nemají to snadné.

Začalo to hned po VŘSR. Dekret o míru, dekret o půdě, právo národů na sebeurčení aj. kroky sovětské vlády vyvolaly revoluční nálady a činy mas pracujících. Dělníci, pracující v otrockých podmínkách, bezzemci prakticky žijící jako nevolníci kulaků a další, podpořili novou vládu. Bělogvardějci, a jak si všechny ty antirevoluční bandy říkaly, za pomoci intervence zahraničních vojsk z řady zemí, se pokusily obrátit kolo dějin a porazit sovětskou vládu (USA, Anglie, Polsko, Japonsko atd.). Bohužel se na tom ostudně podílely i tzv. Československé legie. Všichni dostali na frak a sovětská země se začala rozvíjet. Ohlas vítězství VŘSR byl ve světě kolosální. Příklad táhnul, svět se začal měnit a nic už nešlo natrvalo vrátit zpět. Ani v Československé republice.

Dnes žijeme ve světě globalizovaného imperialismu, tvrdého, nekompromisního a nesmiřitelného třídního boje, v zemi pod vládou miliardářů. A co naše KSČM? Chová se tak, jak by se v takových podmínkách měla chovat komunistická strana? Ctí, nebo už pohřbila odkaz VŘSR, odkaz třídních bojů a zastřelených dělníků, odkaz antifašistického odporu a popravených a padlých bojovníků, odkaz dělníků, rolníků, pracujících – budovatelů socialismu?

Máme teplá křesla v parlamentu a slíbili jsme tichou podporu imperialistické vládě. To je ten odkaz? Strana se nijak nedistancuje od protilidových opatření vlády a parlamentu a podpora voličů klesá. To je ten odkaz? Pracující lid je oblbován sliby vlády o úspěšném hospodářském rozvoji, ale my víme, že kapitalismus trpí permanentní všeobecnou krizí, nová je za dveřmi a my ji nevidíme(!?) a mlčíme. To je ten odkaz?

Nepracujeme s odbory a v odborech, spolcích na obranu nájemníků, spotřebitelů, nezaměstnaných atd. To je ten odkaz? Církev neoprávněně získává peníze pracujících, má vliv, který je neúměrný jejímu skutečnému zastoupení v české populaci a my nic. To je ten odkaz? Strana opustila marxismus-leninismus a jeho zastánci jsou uvnitř strany nežádoucí osoby. To je ten odkaz?

Nikomu není zřejmé, čím se program i činy komunistické strany odlišují od oportunistických stran a hnutí, podporujících kapitál. To je ten odkaz? Strana samozřejmě nemá „Iskru“ ani „Pravdu“, ale ona nemá žádný tisk, který by veřejnost informoval a nás sjednocoval, organizoval. To je ten odkaz?

KSČM nedisponuje, nebo jen částečně, potřebnými odbornými kapacitami pro strategické řízení strany, ale z vážných i malicherných důvodů je nevyužívá. Politická nevzdělanost, osobní chamtivost a touha po postavení, řevnivost, povýšenectví, přehlížení jiných názorů uvnitř strany, neexistence systému práce s kádry apod. je sebevražednou misí KSČM i jejich článků výstavby. To je ten odkaz?

V zájmu kapitálu je v lidech budována jakási „paměťová díra“, aby zapomněli nebo vůbec nezískali pravdivé a nezkreslené informace o historii země, třídních bojích, osvobození, budování a strana nijak nereaguje. To je ten odkaz? Lidé tápou nad informacemi, že „vítači“ a příživnické vítačské neziskovky jsou zařazeny mezi levici a dokonce nové marxistické skupiny. A my nechceme nebo neumíme občany (voliče) zorientovat. Nejsou lidi, naříkají soukromé firmy, ale českému zaměstnanci nabízí málo a tak žádají „otroky“ ze zahraničí. A strana mlčí. To je ten odkaz? Bývalé koloniální státy stále ovládají a zbídačují ekonomiku bývalých kolonií a náš neinformovaný občan se diví, proč tu máme hromadný odchod (exodus) hladových do Evropy, USA aj. zemí. A strana mlčí. To je ten odkaz?   Čtenář těchto řádků může sám dále pokračovat.

Zůstala nám vlast, ale stát nám ukradli, odcizili. V příštím roce nás čekají dvě celostranické konference k organizačním i obsahovým otázkám vnitrostranického života. Máme šanci. Promrháme ji? Na každém z nás záleží!

 

                                                                                                                                 Listopad 2018, JaBe