Zase tu máme další volby

02.10.2014 11:02

S blížícími se komunálními volbami a volbami do třetiny senátu, se opět po čase roztáčí kolotoč předvolebních kampaní politických stran i hnutí. Každý se na sebe snaží nějak upozornit, aby upoutal voliče. Někdo k tomu využívá velkoplošné výlepové plochy, reklamy v rozhlase, televizi či novinách, jiný rozdává občanům různé pochutiny, pořádá kulturní či sportovní akce doplněné o politické projevy nebo dělá kontaktní kampaně a snaží se přímo na ulici komunikovat s lidmi. Jak byly strany úspěšné v přesvědčování voličů, se dozví velmi brzy. Někdo uspěje, jiný ne. Tak to chodí.

            Například u nás v Ostravě jsme zahlceni plakáty, bilboardy a dalšími aktivitami ODS, hnutí Ostravak, ANO a strany Toryové. Každý z nich nám z plakátů slibuje hory i doly. Jeden je proti ubytovnám a chce zavést výběhy pro psy, jiný chce otevřít Ostravu lidem a slibuje průhledné hospodaření města, další chce odstranit bariéry pro handicapované a slibuje, že bude makat a poslední říká, že má pro Ostravu „konečně řešení“. Všechny tyto proklamace jsou krásné. Ovšem méně krásné na nich je to, jací lidé to mnohdy slibují. Často jsou to právě Ti, kteří již tyto problémy mohli dávno řešit, ale nějak se k tomu neměli, či jednali přímo zcela v protikladu. Tito lidé dnes mnohdy usilují o mandát na kandidátních listinách jiných stran než v minulosti. Říká se, že každý může prozřít. Ano může, horší je když se mu to děje před každými volbami. Co si o tom pak má myslet volič? Buď je onen politik skutečně ohromen programem té nové strany natolik, že neváhá změnit dres, nebo je tu druhá možnost a tou je jeho chladný kalkul o tom, že jinde má větší šanci docílit nějaké pozice i za cenu ústupu z vlastních názorů. Mám obavy, že většinou je to spíše ta druhá možnost.

            Dalším problémem se jeví to, že tyto nové uskupení většinou tvrdí, že vše co se dělo doposud bylo špatně a všichni, kteří se no tom nějak podíleli, ať už z koaličních nebo opozičních řad, nesou na vlastních bedrech svou vinu. Ano mohou mít v něčem i pravdu. Já, ale tvrdím, že co se komunální politiky týče, tak s čistým svědomím mohu říci, že města, městské obvody i obce se rozvíjely. Někde více, jinde méně. Záleželo na kvalitě zvolených lidí, zda měli zájem pracovat pro společný cíl, kterým by měla být snaha o rozvoj města či obce a spokojenost občanů. Nové tváře nemusí vždy znamenat nové myšlenky.

            Klíčovým faktorem je to, zda zvolení zastupitelé jsou ochotni akceptovat vůli voličů a snažit se vždy napříč politickým spektrem hledat shodu na řešení problémů. A tento fakt byl mnohdy opomíjen. Ať už byly důvodem různé předsudky, či jen snaha o získání co největšího počtu placených politiků pro svůj subjekt, bylo to špatně. Komunální politika by se vždy měla dělat s tím posláním, že v ní nejde až tak o stranickou legitimaci, ale o kvalitu myšlenek a nápadů. To by mělo platit samozřejmě i v politice celostátní, ale to mnozí nedokáží pochopit. V komunálu je to však základní podmínka pro kvalitní výkon samosprávy.

            Zvolení kandidáti za KSČM, ať už členové strany či bezpartajní s tímto nikdy neměli problém. My vždy říkáme, že jsme ochotni jednat s každým kdo bude ochoten jednat s námi. Na našich kandidátních listinách, je bezpočet zkušených zastupitelů, kteří vždy říkali co si myslí a byli otevřeni pro jakoukoliv komunikaci s lidmi, zároveň se také snažíme nabízet nové a neopotřebované tváře s inovativními nápady. KSČM stojí na Vaší straně a usiluje o sociální spravedlnost. Tento cíl se musí snažit naplnit každý volený orgán od komunálního zastupitelstva v malé obci, až po Polaneckou sněmovnu. Pojďme k volbám a vykročme společně k této idei.

                                                                                              Ing. René Číp – poslanec PS PČR