Záznam ze zasedání 5. ObZMOb dne 8.9.2015

11.09.2015 10:11

Odkaz na video záznam Záznam ze zasedání 5. ObZMOb dne 8.9.2015: https://www.youtube.com/watch?v=kirFGFik9sQ