ZE STANOVISKA KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD „K OBAVÁM PRAVICE O DEMOKRACII A SVOBODU PŘED VOLBAMI“

04.03.2014 18:25

… Demokracie je společenský fenomén, léty prověřený princip uspořádání společnosti, který má své obrovské klady, ale i nedostatky. Na jedné straně může být zárukou zabezpečení podílu širokých vrstev lidí na vládnutí a spravování společnosti. Na druhé straně se může stát nástrojem vládnutí majetných vrstev.

Demokracie, ale i svoboda jsou založeny na sociálně-ekonomické podstatě společnosti, na účasti občanů na vlastnictví majetků a statků, na rozhodování o nich, a na jejich řízení.

Demokracii v obecném pohledu je správné rozlišovat podle zásadních společenských rozdílů, tedy třídních rozdílů.

Vždy se musíme ptát: Demokracii pro koho? Svobodu pro koho? Pro skupinu majetných občanů, nebo pro desítku miliónů ostatních? Stejně i svoboda. V běžném nazírání je svoboda chápána jako individuální možnost volby člověka jednat nezávisle na ostatních jedincích.

 

Člověk však nežije sám, svou svobodu vždy sdílí s ostatními. Svoboda jednotlivce tedy končí tam, kde začínají práva ostatních lidí. Každá společnost proto svobodu jednotlivce usměrňuje, nastavuje určité mantinely chování. Rozdílné je, v zájmu koho a proč

V Praze 15. října 2013, Výbor Klubu společenských věd