Informace z 10. zasedání ZMO dne 14.10.2015

09.11.2015 08:17

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se konalo 14.10.2015. Přítomno bylo 53 zastupitelů. Zastupitelé za KSČM se sešli v plném počtu.

Po schválení programu byly projednávány jednotlivé body. Nejprve to byly dotazy na zástupce právnických osob založených, nebo zřízených Statutárním městem Ostrava. Soudruh Babka měl dotaz na ředitelku Vítkovice Aréna a.s., Janu Burešovou, jak pokračuje stavba nové sportovní haly v Ostravě-Vítkovicích. Ředitelka ujistila zastupitele, že stavba bude dokončena v souladu s poskytnutou dotací. Vrácení poskytnutých financí z důvodu nedodržení termínu dokončení nehrozí.

Byla schválena obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území Statutárního města Ostravy. Vyhláška umožňuje provozovat herní hazard od 10.00 hodin dopoledne do 3.00 hodin ráno, s výjimkou herních kasin, kde je možná doba provozování nepřetržitá. Vyhláška vymezuje místa, kde je možné hazard provozovat. 13 obvodů preferuje plošný zákaz provozování hazardu, Moravská Ostrava a Přívoz požaduje zákaz provozování hazardu s výjimkou kasin. Ostatní obvody chtějí zachovat hazard tam, kde je již provozován. Nechtějí však další místa rozšiřovat, jde o 8 obvodů. Městský obvod Martinov požaduje povolit provozování her ve všech zařízeních, které jsou v současné době v provozu. Při přípravě vyhlášky musely být požadavky některých obvodů upraveny, všechny úpravy byly s městskými obvody projednány. Na území našeho města je celkem 3102 herních zařízení. Z toho je  412 výherních hracích přístrojů, které povoluje město Ostrava. Ostatní zařízení podléhají k povolení ministerstvem financí.

 

 

V současné době je výnos z herních zařízení 260 miliónů korun. Po schválení vyhlášky bude výnos nižší o 220 mil. Kč a bude činit pouze 40 mil. ročně. Tyto příjmy se dělí na třetiny. 1/3 městské obvody, 1/3 SMO a 1/3 příjmů jde na financování kultury a sportu.

Zastupitelé za KSČM podali návrh na plošný zákaz provozování výherních hracích automatů a výherních terminálů, na celém území města Ostravy. Při hlasování byl tento návrh podpořen 11 hlasy. Nebyl tedy zastupitelstvem přijat. Návrh byl schválen v připravené podobě s malou úpravou. Ve vyhlášce jsou tedy schválená místa (ulice), kde se mohou hazardní produkty provozovat.

Dále byl projednáván nový návrh Statutu města Ostravy - vyhláška. Bylo schváleno všemi hlasy.

Byla přijata zpráva o hospodaření za 1. pololetí 2015. Hospodaření skončilo kladným hospodářským výsledkem. Výdaje činily celkem 40 % plánovaných výdajů, což předpokládá, podstatné zvýšení výdajů ve druhé polovině roku. Pozitivem je, že bude nakoupeno 17 ks vozidel požární ochrany pro jednotlivé městské obvody, tak aby byly vybaveny novou požární technikou.

Byl projednán a schválen prodej pozemků v průmyslové zóně Mošnov, korejské společnosti Mobis Automotive Systém Czech s.r.o. Tato společnost však chtěla pozemky koupit za nižší cenu než je cena obvyklá, nejlépe za 1 Kč za čtvereční metr. K tomu však musí být souhlas evropské komise. Ten zatím není. Mimořádné zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo dne 1.10.2015 však nesouhlasilo s takovou transakcí a jednoznačně trvalo na ceně podle znaleckého posudku. Společnosti Mobis se podařilo získat dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na koupi uvedeného pozemku. Z tohoto důvodu korejská společnost již souhlasí se stanovenou kupní cenou podle znaleckého posudku ve výši cca 69 miliónů Kč, kterou uhradí ve třech splátkách.

Dále byly zastupitelstvem schváleny:

·      prodeje, případně neprodeje pozemků - dle požadavků jednotlivých městských obvodů,

·      záměr vypracování strategického plánu města pro sport, na léta 2017 - 2025,

·      investiční a neinvestiční dotace města organizacím města i některým neziskovým organizacím, působícím v našem území.

Ing. Kamená Justina, zastupitelka SMO za KSČM