Zpráva z 2. zasedání ÚV KSČM

03.07.2012 13:21

 

Druhé zasedání ÚV KSČM proběhlo 23.6.2012. Na programu byly zejména materiály organizačního charakteru. ÚV schválil svůj jednací řád, organizační řád KSČM, plán práce na 2. pololetí letošního roku a složení a statuty komise vnitrostranické práce ÚV KSČM, Hospodářské rady ÚV KSČM a komise mládeže ÚV KSČM.

  Nově schválený organizační řád KSČM zahrnuje zejména nové rozdělení kompetencí mezi předsedu ÚV KSČM a jednotlivé místopředsedy ÚV KSČM. Předseda  dle organizačního řádu zejména odpovídá sjezdu a ÚV za efektivní řízení strany, koordinuje plnění úkolů plynoucích z programových dokumentů či schválených sjezdem a ÚV, je statutárním zástupcem strany, řídí její mediální politiku, zastupuje stranu navenek, koordinuje činnost poslaneckých klubů, řídí stínovou vládu. Předsedovi je rovněž svěřena problematika zahraniční politiky. První místopředseda strany zejména zodpovídá za personální práci strany, řízení stranické práce, přípravu a organizaci voleb, tvorbu koncepci v oblasti regionální a komunální politiky a tvorbu podmínek pro činnost zastupitelů za KSČM. Mimo to samozřejmě zastupuje předsedu strany v době jeho nepřítomnosti, pokud není písemně takovým zastupováním pověřen jiný místopředseda. Místopředsedkyně pro ekonomiku dle organizačního řádu zodpovídá za tvorbu rozpočtu, efektivní hospodaření podle tohoto rozpočtu, vydávání směrnic v oblasti hospodaření strany. Zodpovídá také za hospodárné využívání majetku strany. Konečně místopředseda pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež řídí koncepční činnost odborných komisí  a sekcí ÚV KSČM, organizuje expertní servis pro představitele strany, řídí teoreticko-poznávací činnost strany (Centrum strategických a  teoretických studií), zodpovídá za součinnost s odbory  občanskými organizacemi a zodpovídá za činnost komise mládeže.

 V rámci plánu práce si ÚV KSČM schválil v letošním roce ještě dvě schůze. Na třetí schůzi (15.9.2012) se budou mimo jiné projednávat přístupy KSČM k chystaným změnám na vysokých školách, vyhodnocení diskuse ze sjezdu, harmonogram rozpracování hlavních úkolů sjezdu, či koncepce Haló novin (možnosti jejich využití při propagační práci strany). Na program prosincového zasedání ÚV (15.12.2012) jsou pak zařazeny např. vyhodnocení senátních a krajských voleb, přístupy KSČM k boji proti korupci, nebo návrh statutu komise žen.

Martin Juroška

Diskusní téma: Zpráva z 2. zasedání ÚV KSČM

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek