Zpráva z 3. zasedání zastupitelstva MO Ostrava-Poruba

30.01.2019 09:46

Starosta se moc neohřál.

Ve středu 23.ledna 2019 se konalo již třetí zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba.Tentokrát v Katolickém domě(bývalé kino Zdar).Program obsahující osmnáct bodů,z toho sedm materiálů se po doplnění o návrh zastupitele Stachury(ČSSD) rozšířil na bodů devatenáct.Doplnění se jednalo o informace obsahující stávajicí stav prioritních akcí jako Prodloužená Rudná,Severní spoj či tramvajová trať na sedmém,osmém obvou a Pustkovce.

Relativně na materiály chudý program předurčoval rychlý průběh jednání.Po procedurách povinných ze zákona,tedy zahájení,informace o činnosti orgánů,volby ověřovatelů a členů návrhové komise následoval bod navržený zastupitelem Stachurou.V něm byly předsedající místostarostkou Baránkovou a radní Bajgarovou podány informace o stavu těchto pro Porubu významných projektů a staveb.

V následujícím bodu jednání došlo k ocenění pedagogů za dloholetou,obětavou a především odbornou práci tří ředitelek mateřských škol :Dvorní,Sokolovská a Oty Synka.

Diskusi občanů otevřel občan Konečný,který  upozornil na diskriminační zadání ostravské radnice k průzkumu o výstavbě tramvajové trati,který vyloučil z účasti občany nad 75 let.A k projektu Severního spoje jež může kolidovat s projektem tramvajové trati právě po Průběžné ulici.Z toho důvodu požádal zastupitele,aby připravovaný seminář pro zastupitele organizovaný magistrátem města Ostravy na 13.února 2019,navrhli jako veřejný .Návrh občana si osvojil zastupitel Kubina (SPD) , a po krátké přestávce na přípravu usnesení  zastupitelé schválili doporučit organizátorům tento seminář uspořádat pro veřejnost.

Po hektickém jednání v rámci diskuse občanů následoval velmi důležitý bod nejen pro zastupitele ,ale především pro občany Poruby a voliče hnutí ANO.Původně zvolený starosta ING.Libor Folwarczný Ph,D.,MBA po necelých třech měsících rezignoval.Proto proběhla po důkladné diskusi s představiteli jednotlivých klubů volba nového starosty.Na tento post byla stávající koalicí navržena ING.Lucie Baránková Vilamová PH.D.Jelikož nebyl podán žádný protinávrh , byla místostarostka Baránková Vilamová většinou  hlasů schválena.Tím se změnila historie porubských starostů,neboť Poruba má ve své historii teprve druhou starostku-ženu.První starostkou byla v létech 1964 až 1970 Františka Novotná.Poté následovaly další volby tak,aby jednotlivá uvolněná místa byla řádně dovolena.A protože legislativní proces byl řádně předjednán všechny volební náležitosti proběhly hladce.Další jednání pak probíhalo v klidné a konstruktivní atmosféře. Na celé jednání se občané mohou podívat na videozáznam na internetových stránkách městského obvodu Poruba.

Příští jednání proběhne v březnu a to na Josefa 19.března 2019.

 

Václav Havel Poruba

Poznámka správce webu:

prozatím je na internetu k dispozici jen usnesení z 3. zasedání: Zde.