Zpráva z 8. zasedání ÚV KSČM

07.01.2014 15:21

8. zasedání ÚV se konalo 7. 12. 2013. Kromě některých změn v komisích ÚV a potvrzení nových členů ÚV zvolených na jednání okresních konferencí se zabývalo čtyřmi důležitými materiály:

·        Rámcový plán práce určující program jednání ÚV KSČM a VV ÚV KSČM na první pololetí letošního roku.

·        Postup při zajištění doplňovacích voleb do Senátu. Jedná se o volby na Zlínsku v souvislosti se vstupem dosavadního senátora Okamury do Poslanecké sněmovny. Došlo ke schválení kandidáta Radomíra Rafaji, vyčlenění finančních prostředků na kampaň a úkoly pro jednotlivé stupně organizační struktury strany v souvislosti se zajištěním voleb.

·        Přístupy KSČM k ukončení cíleného oslabování solidárního, státem garantovaného a průběžně financovaného důchodového systému, zastavení zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Materiál podrobně rekapituluje všechny kroky dřívějších vlád, které vedly k oslabení důchodového systému, aby pak mohla pravice tvrdit, že je systém neudržitelný a snažit se přihrát finance do soukromých penzijních fondů. Jednalo se o takové věci jako např. řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody, zavedení odvodových stropů pro bohaté, rezignace na správný výběr pojištění, benevolence k nelegálnímu zaměstnávání, rozpuštění rezervy Topolánkovou vládou a celou řadu dalších podobných zásahů. V závěru materiálu jsou formulovány kroky k zajištění udržitelnosti důchodů. V první řadě to je zajištění zaměstnanosti. V případě, že by statisíce nezaměstnaných pracovaly a odváděly pojištění, systém by byl mnohem stabilnější. Obsažena jsou i další opatření jako potírání švarcsystému či zrušení tzv. druhého pilíře.

·      Hodnocení volební kampaně a výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Materiál podrobně hodnotí s využitím poznatků z nižších stranických stupňů. Hodnocena jsou východiska voleb (sociální, ekonomická a politická situace), průběh volební kampaně a výsledky voleb. Materiál dospívá k závěrům pro vedení dalších kampaní, které jistě budou využity i v podmínkách městské organizace a zapracovány do koncepce kampaně městské organizace KSČM. Jedná se příkladně o větší využití sociálních sítí, program orientovaný na jednotlivé skupiny voličů, mezivolební propagační materiál, jeden materiál distribuovaný do všech domácností v zemi, apod.

Další jednání ÚV KSČM proběhne 22. 2. 2014 a na programu bude mít přípravu voleb do Evropského parlamentu, voleb do pražského zastupitelstva a Senátu PČR. Mimoto bude schvalován rozpočet KSČM.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM